Geologian tutkimuskeskus

GTK julkaisi uusimmat laskelmat Suomen turvevaroista

Geologian tutkimuskeskus (GTK) julkaisi Geologian päivänä Kauppa- ja teollisuusministeriön tilaaman raportin Suomen turvevarat 2000, Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 156, jossa esitetään uusin arvio Suomen turvevaroista. Raportti perustuu Geologian tutkimuskeskuksen suo- ja turvetiedostoihin vuoteen 2000 mennessä kerättyyn aineistoon.

Raportti kertoo tiedot tunnetuista ja lasketuista turvevaroista ja suokerrostumista. Tiedot palvelevat mm. valtiollisten energiahuolto-ohjelmien, aluesuunnittelun, ympäristönsuojelun, turveteollisuuden ja energian varmuusvarastoinnin suunnittelua. Raportin tilastot ja laskelmat liittyvät maamme energia- ja ympäristötiedostoihin, joiden tavoitteena on soiden luonnonvaraperustan turvaaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tilastoja on mm. valtakunnallisesti, maakunnittain, kunnittain ja vesistöalueittain.

Yli miljoona tutkimuspistettä

Suomessa soita ja turvevaroja tutkii keskitetysti Geologian tutkimuskeskus. Suomen 5,1 milj. ha:n geologisesta suoalasta on tutkittu tähän mennessä noin kolmannes. Suomessa on kaikkiaan 33 000 suota, joista 12 000 on kartoitettu. Tutkituille soille on tehty yli 1 miljoona tutkimuspistettä. Geologisella suolla tarkoitetaan tässä yli 20 ha:n suuruisia suokuvioita, joissa on yli 0,3 m paksu turvekerros.

Suomen arvioitu teknisesti käyttökelpoinen suoala on 1,2 milj. ha ja turvemäärä noin 30 mrd. m 3 in situ. Turvevaroista lähinnä kasvualustana ja ympäristöturpeina käytettäviä vaaleita rahkaturpeita on noin 6 mrd. m 3 in situ ja energiaturpeina käytettyjä turvelajeja noin 24 mrd. m 3 in situ.

Energiamäärä kaksinkertainen Pohjanmeren öljyvaroihin verrattuna

Valtakunnan turvevarojen energiasisältö on noin 13 000 TWh. Turvevarojen energia vastaa 1100 milj. öljy tonnia. Suomen turvevarat ovat kaksinkertaiset Pohjanmeren tunnettuihin öljyvaroihin ja 2/3 Norjan tunnettuihin öljyvaroihin verrattuna. Suomen turvevarat ovat lähes kymmenkertaiset maamme puuvarojen energiaan ja 35 -kertaiset puuston tilavuuteen verrattuna.

Eniten turvevaroja pohjoisessa, syviä soita eniten etelässä

Suomessa on eniten soita Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suomen teknisesti käyttökelpoisista turvevaroista kolmannes sijaitsee Lapin läänissä. Eniten soita on Sodankylässä, 335 000 ha, Kittilässä on 273 000 ha, Pudasjärvellä 220 000 ha ja Rovaniemen kunnissa 183 000 ha. Eteläisen Suomen kunnista eniten soita on Ilomantsissa, 76 000 ha, Pyhäsalmella on 42 000 ha, Lieksassa 41 000 ha ja Kauhajoella 39 000 ha.

Tutkittujen soiden keskisyvyys on 1,41 m ja tuotantokelpoisten alueiden keskisyvyys on 2,50 m. Syvimpiä suot ovat Uudellamaalla, jossa 64 % tutkituista soista on yli 1,5 m syviä ja matalimpia suot ovat Pohjois-Pohjanmaalla, jossa vai 26 % yltää yhtä syvälle. Suomen soiden kokonaisturvemäärä on n. 70 mrd. m 3 in situ. Kiintoainetta soissamme on 6,3 mrd. tonnia.

Tutkituista turpeista rahkavaltaisia on 54 %, saravaltaisia 45 % ja 1 % ruskosammalvaltaisia turpeita. Maatuneimmat turpeet löytyvät Savosta ja Hämeestä. Turpeen tuhkapitoisuus on keskimäärin 3,4 % kuivapainosta, rikkipitoisuus 0,20 % kuivapainosta.


Lisätietoja:
erikoistutkija Kimmo Virtanen, puh. 020 550 3328 tai 040-716 6497, kimmo.virtanen _gtk.fi
tutkija Pekka Hänninen, puh. 020 550 2454 tai 040-504 6228, pekka.hanninen _gtk.fi

Julkaisu:
Kimmo Virtanen, Pekka Hänninen, Riitta-Liisa Kallinen, Sirkka Vartiainen, Teuvo Herranen & Ritva Jokisaari 2003. Suomen turvevarat 2000, Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 156. 102s. + 101s. liitteitä. Julkaisua voi ostaa tai tilata Geologian tutkimuskeskuksen toimipaikoista Espoossa, Kuopiossa ja Rovaniemellä, puh. 020 550 2450 (Espoo), 020 550 3250 (Kuopio) ja 020 550 4131 (Rovaniemi), telekopio: 020 550 12, sähköposti: julkaisumyynti _gtk.fi, kotisivu: http://www.gtk.fi/geotieto/julkaisut/myynti.html. Hinta: 27 € ALV:n kera ja postitse lähetettäessä lisäksi postituskulut.

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/ajankohtaista/media/uutisarkisto/index.html?year=2003&number=206&newsType=PressReleases

Sivu luotu: 18.01.2020