Geologian tutkimuskeskus

Turvetutkimukset Ruotsissa

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt keskisen Ruotsin alueella turvetuotantoalueiden tarkkaa maatutkaluotausta jäljellä olevan turvemäärän selvittämiseksi ja pohjan tasaisuuden määrittämiseksi. Tutkimukset on toteutettu talvella, osin erittäin haastavissa olosuhteissa. Lisäksi Ruotsissa on tehty useiden satojen hehtaarien suoalueilla turvevarojen kartoitusta perinteisellä kairausmenetelmällä GPS-paikannusta ja hilaverkkomenetelmää käyttäen. Pääsääntöisesti tutkimukset ovat vastanneet uusien energialaitosten raaka-ainetarpeen arviointiin liittyviin kysymyksiin. Tulosten perusteella on laskettu alueiden turvemäärät ja todennettu turvelajit, pohjamaalajit ja suotyypit. Tutkimusten avulla on siten pystytty selvittämän tarkasti tuotantokelpoisten alueiden sijainti ja käyttökelpoisen turpeen määrä. Tiedot on esitetty asiakkaan toiveiden mukaisina paikkatietoaineistoina, karttatulosteina ja taulukkoina.

Letkumaatutka turvetuotantoalueella (Kuva: Joni Palola, GTK).

 Takaisin

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/asiantuntijapalvelut/energia/turve/turvetutkimukset_ruotsissa.html

Sivu luotu: 17.01.2019