Geologian tutkimuskeskus

Maaperän rakennettavuus

Tarjoamme maaperätietojamme ja osaamistamme maankäytön suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheisiin. Olemassa olevat tiedot mahdollistavat alustavan rakennettavuusarvioinnin. Tarkentavalla maaperäkartoituksella täsmennetään tarvittaessa alueen rakennusgeologisia ominaisuuksia, pohjatutkimustietoihin ja maaperäkerrosten tulkintaan perustuen alueista on laadittavissa 3D-malleja.

Valtaosa rakentamisesta sijoittuu huonosti kantaville pehmeiköille, minkä vuoksi niiden ominaisuuksien tunteminen on tärkeää esim. stabiloinneissa ja painuma-arvioinnissa. Pehmeikköjen geologisen kerrostumishistorian selvittämisellä saadaan avaimet myös muodostumien teknisten ominaisuuksien vaihteluiden selvittämiselle.

Tarjoamme seuraavat palvelut

Tutkimusten suunnittelu

Maaperäkartoitus

Rakennettavuusselvitys

Geofysikaaliset menetelmät

Pehmeikköselvitykset

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/asiantuntijapalvelut/maankaytto/rakennettavuus/maapera/index.html

Sivu luotu: 16.01.2019