Geologian tutkimuskeskus

Rakennuskivet

Tuotantokelpoisen rakennuskiven eli luonnonkiven ominaisuuksia ovat tasalaatuinen väri ja rakenne sekä eheys. Luonnonkivessä ei myöskään saa olla värimuutoksia, kuten ruostetta, aiheuttavia mineraaleja. Uusien käyttökelpoisten luonnonkiviesiintymien etsinnässä hyödynnetään mm. GTK:n kallioperätutkimuksissa syntynyttä tutkimustietoa, geofysikaalisia aineistoja sekä ympäristötutkimusten aineistoja.

Tunnettujen esiintymien ja tuotannossa olevien louhimoiden kiven laatua arvioidaan rakennegeologisten, mineralogisten ja kemiallisten tutkimusten sekä mm. maatutkamittausten ja syväkairauksen avulla. GTK:n tutkimusten avulla voidaan paikantaa tuotantolaatuisia uusia esiintymiä teollisuuden käyttöön, arvioida käytössä olevien louhimoiden varantoja ja laatua sekä selvittää luonnonkivituotannon sivukivien ympäristöominaisuuksia.

Tarjoamme seuraavat palvelut

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/asiantuntijapalvelut/maankaytto/rakennuskivet/index.html

Sivu luotu: 16.01.2019