Geologian tutkimuskeskus

Kaivossektorin ympäristöselvitykset

Kaivostoiminnan elinkaaren kaikissa vaiheissa tarvitaan asiantuntemukseen pohjautuvaa ympäristömuutosten tuntemusta. GTK:n geologinen kokonaisnäkemys mahdollistaa kaivostoiminnan luontoon kohdistuvien muutosten luotettavan arvioinnin. Muutosten ennakointi antaa perusteet haitallisten vaikutusten hallintaan ja minimointiin.

Maaperän, pohjaveden, puro- ja järvisedimenttien luontaisen vaihtelun ja olosuhteiden tuntemus ennen kaivostoimintaa luovat vankan perustan GTK:n ympäristöselvityksille sekä läpinäkyvälle, avoimelle vaikutusten ja riskien arvioinnille.

Tarjoamme seuraavat palvelut

Perustilaselvitykset

Sivukivien ja rikastushiekkojen ympäristökelpoisuusselvitykset sekä uusiokäyttö

Ympäristöriskinarvioinnit

Kaivos- ja suotovesien puhdistus sekä ratkaisujen pilotointi

Kaivosten pohjavesitutkimukset

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

 

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/asiantuntijapalvelut/mineraalivarat/ymparistoselvitykset/index.html

Sivu luotu: 16.01.2019