Geologian tutkimuskeskus

GTK:n aineistopolitiikan keskeiset linjaukset

Kansallisena geotietokeskuksena GTK tarjoaa tietoaineistojaan kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. Jakelupolitiikan keskeiset tavoitteet ovat:

  1. yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen,
  2. tasapuolisuus ja asiakkaiden yhdenvertaisuus sekä
  3. varmistaa asiakkaan saaman aineiston laatu (riittävät aineistokuvaukset), luotettavuus ja riittävä opastus.

GTK antaa osana julkista tehtäväänsä yleismittakaavaiset ja laajasti yhteiskunnassa käytetyt aineistot yleiseen käyttöön maksutta ja vapailla jatkokäyttöoikeuksilla (GTK Avoin lisenssi). GTK tarjoaa myös käyttöön kohtuullisesti hinnoiteltuja tietotuotteita. Asiakkaiden tuotteistamattomiin aineistoihin kohdistamiin tietopyyntöihin liittyvään palveluun sovelletaan valtion maksuperustelakia ja aineistojen käyttöehdot määritellään asiakkaan kanssa tehtävässä sopimuksessa.

GTK:n numeeriset tietoaineistot jakaantuvat saatavuuden näkökulmasta seuraaviin luokkiin:

  1. Avoimet aineistot (avoimen tiedon periaattein jaettavat tietotuotteet)
  2. INSPIRE -aineistot (INSPIRE-ehdoin jaettavat tietotuotteet)
  3. Muut maksuttomat aineistot (maksuttomat tietotuotteet verkkojakelussa)
  4. Maksulliset aineistot (hinnoitellut tietotuotteet)
  5. Tuotteistamattomat aineistot

Tietotuotteet käyttöehtoineen on löydettävissä GTK:n tuoteluettelosta. Internetin välityksellä toimitettavien, luokkiin 1, 2 ja 3 kuuluvien aineistojen käyttö on maksutonta, mutta GTK edellyttää tuotteeseen liitettyjen sopimusehtojen noudattamista.

Asiakkaan tulee aina huolellisesti perehtyä hankkimiensa aineistojen käyttöoikeusehtoihin riippumatta siitä onko aineisto maksutonta vai onko siitä peritty maksu.

GTK kehittää jatkuvasti aineistojensa jakelua ja hinnoittelua ottaen huomioon valtionhallinnon yleiset linjaukset ja kansallisen paikkatietostrategian tavoitteet.

Lisätietoja: yksikön päällikkö, Digitaaliset tuotteet ja palvelut MIkko Eklund ja erikoisasiantuntija Antti Kahra
 

arrow Takaisin etusivulle

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/datapolicy.html

Sivu luotu: 18.01.2020