Geologian tutkimuskeskus

Kiviharrastus

Jokaisen mahdollisuus
Kansannäytetoiminta tarjoaa jokaiselle meistä mahdollisuuden lähettää GTK:lle löytämiään kivi- mineraali- tai maanäytteitä tutkittavaksi maksutta. Näytteet voivat olla malmi-, teollisuusmineraali-, luonnon(rakennus)- tai korukivinäytteitä. Jokainen vastaanotettu näyte tutkitaan ja tutkimustulokset ilmoitetaan kirjeitse lähettäjälle. Mielenkiintoisimpien näytteiden löytöpaikka käydään tarkistamassa paikan päällä.

Luvallista toimintaa
Vähäinen näytteenotto toisen omistamalla alueella on kaivoslakiin perustuen (7-8§) luvallista. Lupa ei kuitenkaan koske mm. toisten valtaus – tai kaivospiirialueita, piha-, puutarha- tai puistoalueita. Mikäli on epävarma oikeudesta liikkua toisen alueella, on syytä kysyä siihen maanomistajan lupa. Kaivoslaista saa lisätietoja osoitteesta http://www.finlex.fi/.

Tärkeää ja palkitsevaa toimintaa
Kansannäytetoiminta on tärkeää toimintaa. Jokainen vastaanotettu näyte auttaa eteenpäin raaka-ainevarojen etsintätyötä ja lisää GTK:n tietovarastoja. Parhaassa tapauksessa näyte voi johtaa kaivostoiminnan syntymiseen paikkakunnalle ja tuo näin hyötyä koko yhteiskunnalle. Lähetetyt näytteet voivat tuoda etua ja iloa myös lähettäjälleen palkintojen muodossa. Kiviharrastus kannattaa!

Mainio harrastus
Malminetsintä on mainio luontoharrastus, joka soveltuu kaikille retkeilyn ja monen muun ulkoiluharrastuksen yhteyteen. Kasvi- ja eläinkunnan katselemisen ohella voi tutustua myös kivikuntaan. Se voi olla oivana teemana vaikka koululaisten luontoretkillä.

  Nyt voit seurata toimintaamme myös kansannäytetoimiston Facebook -sivuilla!

Geolöytäjä
(entinen Etsivä löytää) on kiviharrastajien uutislehti.
Retkeilijän kiviopas
on kiviharrastajan perusopas.
 Lataa opas (pdf, 27 MB)
 Retkeilijän kiviopas e-julkaisuna
Ohjeita kiviharrastajalle
GTK palkitsee vuosittain parhaiden kansannäytteiden lähettäjät rahapalkinnoin.
 
Retkellä-lehti
Tutustu myös Geofoorumi Retkellä -lehteen.

 

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/geologia/kiviharrastus/index.html

Sivu luotu: 18.01.2020