Geologian tutkimuskeskus

Kulta

Tälle sivulle on koottu erilaista kultaa käsittelevää tietoutta. GTK:n oma aineisto on jaoteltu sähköiseen, verkosta löytyvään tietoon, erilaisiin hakuihin GTK:n tietokannoista sekä perinteisempään kartta-aineistoon. Kuvallisiksi mausteiksi on valikoitu muutamia vanhoja valokuvia Lapin kultamailta. Hyvänä johdantona aiheeseen toimii Kari A. Kinnusen toimittama sivustokokonaisuus Kuinka suuria ovat suurimmat hiput.

Kultatietoutta GTK:sta

Sähköinen aineisto

arrow Mineral Deposits and Exploration
Suomen malmi- ja teollisuusmineraaliesiintymät uudessa kaivossektorille suunnatussa karttapalvelussa. Myös Lapin nykyiset jokikulta-alueen valtaukset ovat sitä kautta tarkasteltavissa.
(englanninkielinen, avautuu omaan ikkunaan)

Haut tietokannoista

Kulta-aiheista kirjallisuutta SUMMON-palvelussa.

Kulta-aiheisia raportteja HAKKU-palvelussa.

Kulta-aiheiset valtaukset Valtausraportit Hakku-palvelussa. (Hakuohje: Julkaisusarja=valtausraportit, Kaivoskivennäiset=kulta)

Kartta-aineisto

Kultakaira: Ivalonjoen-Saariselän alueen geologinen retkeilykartta mittakaavassa 1:50 000. Karttaan liittyvä opaskirja kertoo alueen geologiasta ja kultahistoriasta sekä antaa käytännön ohjeita kullan etsinnästä kiinnostuneille.

Lemmenjoki: Geologinen retkeilykartta ja opaskirja mittakaavassa 1:50 000.

Nämä ja muut GTK:n julkaisut ja kartat voit tilata verkkokaupastamme.

Painotuotteiden tilaukset

 

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/geologia/kiviharrastus/kulta/index.html

Sivu luotu: 06.12.2019