Geologian tutkimuskeskus

Linkkejä hippukullasta


 Lapin kullanhuuhdonnan alkuaikoina löytyneistä kookkaista kultahipuista on säilynyt vain satunnaisesti tietoa. Ennen isoillakin hipuilla oli vain kullan arvo kun se nykyisin on paljon korkeampi. Kultahistorioitsija Seppo Partanen on koonnut listaa liki sadasta suurimmasta Lapin kultahipusta:  http://www.kultahippu.fi/suurimmat.html
 Lapin kullanhuuhdonnan historiasta kerrotaan Tankavaaran Kultamuseossa:  http://www.kultamuseo.fi/museo/pages/fi/kultamuseo/suomen-kultahistoria.php  
 Voimassaolevat ohjeet kullanhuuhdontavaltauksen hakemisesta löytyvät Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sivuilta:  http://www.tem.fi/index.phtml?s=3050  
 Ilman omaa valtaustakin voi kullanhuuhdontaa kokeilla Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n omistamilla valtauksilla. Liiton sivuilta löytyy myös harrastajille ja ensikertalaisille hyödyllistä tietoa: http://www.kullankaivajat.fi/  
 Yhteenveto Alaskan kahdestakymmenestä suurimmasta kultahipusta: http://www.akmining.com/mine/nuggets.htm  
 Minifossi on saksalaisten koululaisten projekti. He esittelevät sivustoillaan kultahippukuvia eri mantereilta. Aineistossa on myös Lapin hienokultaa: http://www.gold-gallery.com/index.htm  
 Kuvia Siperian kultahipuista: http://www-sbras.nsc.ru/eng/album/gold-yu/gallery.htm  
 Seikkaperäiset ohjeet kullanhuuhdontaan vaskoolilla: http://www.goldgold.com/panninginstructions.htm  
 Korukultahippujen kansainvälinen kauppa on siirtymässä nettihuutokauppoihin. Goldbayn sivustoilta voi tarkastella kultahippujen maailmanmarkkinahintojen kehitystä: http://www.goldbay.com/  
 Vaskoolin pohjalla ja rännin rihloissa kultahippuja ympäröi lähes aina tummahko hiekka. Kanadalainen Consorminex yhtiö on koonnut tummista raskasmineraaleista tunnistamista helpottavan kuvaston: http://consorminex.com/atlas.htm  

Koonnut: Kari A. Kinnunen (15.6.2010)

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/geologia/kiviharrastus/kulta/kultalinkit.html

Sivu luotu: 17.01.2019