Geologian tutkimuskeskus

GTK numeroin

GTK NUMEROIN 2017  
Bruttomenot, M€ 44,1
Kokonaistulot, M€ 13,9
Maksullisen toiminnan myyntituotot, M€ 7,1
Henkilöstö, henkilötyövuodet 425

TULOT ASIAKASRYHMITTÄIN 2017 M€ %
Valtionhallinto 4,1 29
Kuntasektori 1,3 9
Elinkeinoelämä 5,6 41
Vientiprojektit 2,5 18
Muut asiakkaat 0,4 3
Yhteensä 13,9 100

GTK:N MENORAKENNE 2017 1000 € %
Palkkaukset 24 811 56
Kiinteistömenot 4 671 11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 126 3
Palvelujen ostot 8 334 19
Matkat 2 574 6
Investoinnit 1 077 2
Muut menot 1 543 3
Yhteensä 44 136 100

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/gtk/numeroin/index.html

Sivu luotu: 17.01.2019