Geologian tutkimuskeskus

Avoimet tarjouspyynnöt / Invitations to Tender

Tällä sivulla julkaistaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) avoimia tarjouspyyntöjä. Useimmiten tarjouspyynnöissä sovellettavina ehtoina ovat Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot  JYSE 2014 TAVARAT (pdf, 191 kt) ja JYSE 2014 PALVELUT (pdf, 221 kt).

Tarjoukset tulee toimittaa tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen siinä mainitussa muodossa. Tarjoajia kehotetaan täten tarkasti tutustumaan tarjouspyyntöön liitteineen, koska siihen on pyritty keräämään kaikki olennainen tieto kustakin kilpailusta. Tarjouskilpailun ollessa käynnissä GTK vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin ainoastaan tarjouspyynnössä mainitulla tavalla, sähköpostitse (muihin tiedusteluihin esim. puhelimitse ei vastata).

Tarjoajien /ehdokkaiden tulee seurata tarjouspyyntösivua tarjousaikana, koska tarjouspyyntöön voidaan liittää lisätietoja hankinnasta. Tällaisia voi tulla esimerkiksi tarjoajan/ehdokkaan esittämiin lisätietopyyntöihin annetuista vastauksista.

Tarjouspyyntö /
Invitation to Tender
  Liitteet / lisätiedot
Appendices / Additional information
Tarjouksen oltava perillä / Due Date of Tender   Diaarinumero
Reg.nr
 


 

 

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/gtk/tarjouspyynnot/index.html

Sivu luotu: 20.04.2018