Geologian tutkimuskeskus

GTK:n verkkopalveluiden ja tuotteiden käyttöoikeudet

Huomioitavaa GTK:n verkkosivuilla olevan aineiston käytöstä ja käyttöoikeuksista:

GTK:n sivusto ja sillä oleva aineisto on tekijänoikeus- ja muiden lakien ja säädösten sekä sopimusten suojamaa. Kaikki tekijän- ja muut oikeudet pidätetään, ellei sivuilla ole toisin mainittu. Edelleen julkaistavaksi ja julkistettavaksi tarkoitetun sisällön, kuten lehdistötiedotteiden käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu lähde mainiten.

GTK:n aineistotuotteiden jakeluun ja hinnoitteluun liittyvät periaatteet: http://www.gtk.fi/datapolitiikka

GTK:n verkkojakelussa olevien tuotteiden käyttöoikeudet perustuvat joko GTK:n Perus- tai Avoimeen lisenssiin:

 1. Peruslisenssi
 2. Avoin lisenssi  (avoimien aineistotuotteiden lista)

Näitä ehtoja sovelletaan sivustolla olevan sekä sivuston kautta jaeltavan aineiston käyttöön, ellei yksittäistapauksessa ole kyseisen aineiston kohdalla toisin mainittu tai siitä kirjallisesti sovittu.

Palvelussa tai aineistossa osana olevan kolmannen osapuolen aineiston osalta noudatetaan oikeudenomistajan edellyttämiä ehtoja. Valokuvia uudelleen käytettäessä edellytetään käyttö- ja julkaisulupaa. Valokuvien käyttöehdot noudattavat GTK:n peruslisenssiä.

GTK:n verkkosivusta tai siinä olevassa palvelusta voi ottaa kuvakaappauksen lähde mainiten, mutta kaupalliseen julkaisukäyttöön on pyydettävä lupa.

Vastuuvapauslauseke

GTK:n havaintotietojen tarkkuus ja muut laatutekijät vaihtelevat johtuen mm. aineiston iästä, käytetyn pohjakartan, muun lähtöaineiston tai yksittäisten havaintojen tarkkuudesta, paikannusmenetelmästä sekä mallinnus-, tulkinta- ja teknisestä tuotantotavasta. Geologiset kartat ja muut aineistot sisältävät tulkittua tietoa ja perustuvat aineiston laatijan näkemykseen kohdealueesta.

GTK ei vastaa sen sivustolla olevan aineiston, tietotuotteiden, palveluiden tai verkkojakelun virheistä tai puutteellisuuksista tietojen käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Tietotuotteiden käyttäjän on hyvä huolellisesti perehtyä tietotuoteselostuksiin ja tarvittaessa olla yhteydessä GTK:hon. GTK ottaa vastaan huomioita palveluista ja tietotuotteista ja käyttää saamaansa palautetta palveluiden jatkuvassa parantamisessa hyväksi.

GTK:n palvelujen sisällön ja tuotteiden käyttöoikeudet

 1. GTK:n www-palvelun (WEPPI) aineisto (ei koske palvelusta ladattavissa olevia julkaisuja)
 
 • Peruslisenssi
 • Kaupalliseen käyttöön pyydettävä lupa
 • Tarvittaessa lisätietoja: geodata@gtk.fi
 • Suositellaan, että aineistoa tai sisältöä ensijaisesti linkitetään. Aineistoja saa kuitenkin siteerata asianmukaisesti lähdeviitattuna.
  2. Jakelussa oleva aineistotuotteet (sisältäen myös karttapalvelut, rajapinnat ja metatietopalvelut)
 
 • Käytössä on joko peruslisenssi tai avoin lisenssi (aineistoluettelo)
 • Peruslisenssin osalta pyydettävä lupa julkaisemiseen ja kaupalliseen käyttöön
 • Viranomaiskäytölle on erityiset käyttöehdot
 • Viranomaiselle tarkoitetuissa asiakirjoissa tai tieteellisessä julkaisutoiminnassa sekä opetustoiminnassa lähde mainiten digitaalisesta aineistosta tehtyjen kuvien käyttö on sallittu ilman erillistä lupaa. Aineiston käyttämisestä toisen lukuun esimerkiksi toimeksiantoon perustuen yhteistyökumppanina tai alihankkijana on sovittava GTK:n kanssa erikseen.
 • Tarvittaessa lisätietoja: geodata_gtk.fi
  3. GTK:n julkaisut mukaanlukien kartat (sekä painotuotteet ja sähköiset julkaisut) – kaikki oikeudet pidätetään
 
 • Tekstin siteeraminen on sallittu lähde mainiten
 • Yksittäisen julkaisusta ja kartasta otetun kuvan ei kaupallinen julkaisu on sallittu lähde mainiten. Kaupalliseen julkaisukäyttöön on kuitenkin pyydettävä lupa.
 • Tarvittaessa lisätietoja: geodata@gtk.fi

Lokitietojen käyttö

Verkkovierailuista ja palveluiden käytöstä karttuvia lokitietoja ja muita yhteystietoja käytetään vain GTK:n www-palvelun tilastointiin ja kehittämiseen eikä tietoja yksittäisistä verkkovierailijoista luovuteta ulkopuolisille.

GTK:n verkkopalvelut, joissa yleisestä poikkeavat ehdot:

Pohjatutkimukset (PTR)
 
Verkkokauppa
 
Verkkokirjasto
 

 

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/kayttoehdot/index.html

Sivu luotu: 18.01.2020