Geologian tutkimuskeskus

Merenpohja

Merenpohjan materiaalin tietämisen tarve on lisääntynyt yhteiskunnassamme jatkuvasti sovitettaessa yhteen ympäristönhoidon, maa-aineshuollon, suunnittelun ja rakentamisen sekä tieteellisen tutkimuksen tarpeita. GTK:n veden peittämien alueiden geologisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa pohjan maaperäkarttoja ja -geologisia poikkileikkauksia tarkkuudella, joka riittää sekä seutusuunnittelun että rakentamisen tarpeisiin. Pohjan maalajien laatu ja alueellinen kattavuus sekä eri kerrostumien paksuus ja rakenne vaikuttavat merkittävästi veden peittämien alueiden käytettävyyteen ja ympäristölliseen merkitykseen.

Tuotettu tieto palvelee Suomen laajan merialueen kartoittamista, merialueiden käytön suunnittelua, merenpohjan rakentamista ja riskien havaitsemista.

Asiantuntijapalvelut

arrow Merenpohja

Tietopalvelut

arrow Maankamara

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/maankaytto/merenpohja.html

Sivu luotu: 21.10.2018