Geologian tutkimuskeskus

Henkilörekisteri- ja tietojärjestelmäselosteet

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukaiset rekisteriselosteet

Henkilörekisteriselosteet:

Julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaiset tietojärjestelmäselosteet

Tietojärjestelmäselosteet:

 Takaisin etusivulle

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/rekisteriselosteet.html

Sivu luotu: 16.11.2018