Geologian tutkimuskeskus

Maankamara

GTK:n tuottama palvelu tarjoilee tuoreimman karttakuvan Suomen maa- ja kallioperästä. Aivan uusia tarkastelunäkökulmia ja tulkintamahdollisuuksia avautuu yhdistämällä karttakuvaan MML:n laserkeilausaineistosta tuotettu korkeusmalli.

Koko maan kattavat maa- ja kallioperäkartat ovat mittakaavassa 1:1 000 000 ja 1:200 000. Yksityiskohtaisemman 1:20 000 / 1:50 000 mittakaavaisen maaperäkartan kattavuus vaihtelee maan eri osissa. Vastaavasti maan kattava korkeustiedon tarkkuus on 1,4 m ja suuressa osassa maata päästään myös tarkkuuteen 0,3 m.

Korkeusmallin varjostuksen avulla tavoitellaan geologisten piirteiden helpompaa hahmotettavuutta ja siten parempaa kartan käytettävyyttä.
 
Taustapitoisuus -karttapalvelu

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/maankamara.html

Sivu luotu: 17.01.2019