Geologian tutkimuskeskus

Prosessikemia

Prosessikemian tutkimuksessa keskitytään rikastusprosesseissa tapahtuvien fysikaalis-kemiallisten vuorovaikutusten tunnistamiseen ja seurantaan. Eri prosessivaiheiden (mm. jauhatus, vaahdotus, liuotus) mineraalilietteissä tapahtuvien sähkö- ja pintakemiallisten ilmiöiden vaikutus rikastustuloksiin voi olla varsin merkittävä. Keskeisiä tutkittavia ilmiöitä ovat muun muassa kemikaaliadsorptio, pH, hydrofobisuus sekä mineraalilietteissä ja mineraalien pinnoilla tapahtuvat hapetus-pelkistysreaktiot. Kullakin mineraalilla on optimivaahdotusalueensa, joten niiden vaahtoutuvuuteen ja erotuksen selektiivisyyteen voidaan vaikuttaa säätämällä ja kontrolloimalla lieteolosuhteita.

Prosessikemian resurssit:

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Takaisin

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/tutkimus/infrastruktuuri/mineraalitekniikka/prosessikemia.html

Sivu luotu: 17.01.2019