Geologian tutkimuskeskus

Röntgendiffraktio

Mineraaleja ja useimpia synteettisiä, kiteisiä faaseja voidaan kätevästi ja luotettavasti tunnistaa röntgendiffraktiomenetelmällä. Samalla voidaan arvioida näytteessä olevien faasien määräsuhteita. Menetelmä on kustannuksiltaan edullinen ja jopa alle 1 mg:n painoisia näytteitä pystytään tunnistamaan. Koska menetelmä soveltuu kiteisten aineiden tunnistamiseen, amorfisia aineita kuten esim. lasia ei pystytä määrittämään. Tulkinnan tukena voidaan tarvittaessa, kuten kaoliinin määrityksessä, käyttää muita menetelmiä (esim. infrapunaspektrofotometriaa tai elektronioptista analyysiä). GTK:n tutkimuslaboratoriossa on käytössä Brukerin D8 Discover A25 -laitteisto ohjelmistoineen.

Joillakin savimineraaleilla on muista mineraaleista poiketen ainutlaatuisia ominaisuuksia kuten kationivaihtokyky tai kyky reagoida veden tai orgaanisten yhdisteiden kanssa. Ne voivat paisua moninkertaisesti ja mineraalituotteina niitä käytetään sekä maaperän että kalliorakenteiden stabiloimiseen. Kallioperän heikkousvyöhykkeissä paisuvat savet vaikeuttavat maanalaista kalliorakentamista ja niiden tarkka tunnistaminen on välttämätöntä. Lisäksi stabiileja savimineraaleja käytetään täyteaineina paperi- ja maaliteollisuudessa. Savimineraalien monipuolisuus onkin lisännyt niiden tutkimisen tarvetta, ja laboratoriossa on käynnistetty esimerkiksi bentoniitteihin liittyvä menetelmäkehitys yhdessä asiakkaiden kanssa.

GTK:n röntgenlaboratoriossa tuotetaan sekä ulkoisille että sisäisille asiakkaille mineraalianalytiikkaa käsittäen esimerkiksi:

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Takaisin

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/tutkimus/infrastruktuuri/tutkimuslaboratorio/XRD.html

Sivu luotu: 24.10.2018