Geologian tutkimuskeskus

Julkaisutoiminta

Pidämme tärkeänä, että GTK:ssa tehtävän tutkimuksen tulokset julkaistaan tulosten ja niiden merkityksen kannalta sopivalla foorumilla. GTK:n omat sarjat ovat avainasemassa julkaistaessa kansallista ja alueeseen sidottua uutta ja merkittävää tietoa. GTK:n julkaisutoiminta ja ennakkotarkastusmenettely on puolueetonta, korkeatasoista ja noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä.

GTK:n julkaisusarja

Bulletin

Geologian tutkimuskeskuksen tieteellinen julkaisusarja on Bulletin, johon yhdistetään aiemmat Special Paper- ja Tutkimusraporttisarjat. Bulletin-sarjaa on julkaistu vuodesta 1895 alkaen, ensin ranskankielisellä nimellä Bulletin de la Commission Géologique de Finlande ja vuodesta 1971 lähtien nimellä Geological Survey of Finland, Bulletin. Se on kansainväliseen levitykseen tarkoitettu tieteellinen sarja, jonka julkaisukieli on englanti.

Bulletinilla on toimituskunta, johon kuuluvat GTK:n tieteellisen tutkimuksen johtaja, tieteellinen toimittaja ja 3-5 muuta dosenttitasoista jäsentä, joista ainakin yksi on Suomen ulkopuolelta. Bulletin on digitaalinen julkaisu, joka voidaan tarvittaessa myös painaa. Toimituskunta päättää mahdollisesta painatuksesta tapauskohtaisesti. Kaikilla Bulletinin käsikirjoituksilla on vähintään kaksi ennakkotarkastajaa tieteellisen tason varmistamiseksi.

Bulletin voi olla:

 • Monography (yhtenäinen ja itsenäinen tutkimus)
 • Special Issue (erilliset artikkelit tiettyyn aihepiirin liittyen, korvaa aiemman Special Paper-sarjan)
 • Research Report (tutkimustulosten tieteellinen raportointi, korvaa aiemman Tutkimusraporttisarjan)
 • Proceedings (tieteellisten kokousten laajennetut abstraktit)

   Tieteellisen seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus

  Muut tieteelliset julkaisut


  Tieteellisestä toiminnasta vastaavan johtajan päätöksellä GTK voi kustantaa myös muita julkaisuja, kuten kirjoja, koosteita (esim. nippuväitöskirjan synopsis) ja muita erikoisjulkaisuja kotimaisilla kielillä tai englanniksi.

   
  Ei-tieteellisen tutkimustyön raportointi

  GTK:n tutkimustyöraportti ja ei-tieteellinen tutkimustyön raportointi


  Raportoi työkokonaisuuden tulokset ja niiden pohjalta tehdyt päätelmät.


  Kattavat tiedot kaikista GTK:n julkaisuista ja kartoista löydät Hakku-palvelusta. GTK:n Verkkokauppa on nyt osa Hakku-palvelua.

 •  

  Sivun URL: http://www.gtk.fi/tutkimus/julkaisutoiminta/index.html

  Sivu luotu: 17.01.2019