Geologian tutkimuskeskus

Arctic Smartness Excellence (ASE)

 

 

Arctic Smartness Excellence (ASE) -hanke toteuttaa Lapin arktisen erikoistumisen strategiaa ja modernia yrityslähtöistä klusteritoimintaa. ASE-hanke vahvistaa klustereiden tarpeista nousevaa yhteistyön muodistumista, luo lappilaisia käytänteitä uudistaa yritystoiminnan ja välittäjäorganisaatioiden keskinäistä yhteistyötä ja parantaa syventäen klustereiden sisäistä sekä niiden välistä osaamista. ASE-hanke vahvistaa maakunnallista kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia sekä elinkeinoelämää rakentamalla perustan maakunnalliselle tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymälle sekä parantamalla maakunnallisella tasolla toimijoiden yhteistyötä ja kansainvälistää kohdennetusti lappilaista toimintaympäristöä. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto.

Hanketta toteuttaa Lapin liitto, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Kemin Digipolis Oy, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto sekä Rovaniemen Kehitys Oy. Hankeen keskiössä ovat Arctic Smartness Lappi -klusterit (Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen turvallisuus, Arktiset kehittämisympäristöt ja Arktinen muotoilu).

arrow Lisätietoja hankkeesta
  
   


 
   
 
     

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/tutkimus/tutkimushankkeet/ase/index.html

Sivu luotu: 24.10.2018