Geologian tutkimuskeskus

Tutkimusprojektit

A AgriAs – Evaluation and management of Arsenic contamination in agricultural soil and water   arrow www-sivut
  AMIC – Arktinen älykäs kaivosklusteri - Arctic Smart Mining Cluster   arrow www-sivut
  Arktinen geoinnovaatiokeskus   arrow www-sivut
  ASE – Arctic Smartness Excellence   arrow www-sivut
B Biopeitto – Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peittomateriaaleissa ja viherrakentamisessa -31.5.2020 arrow www-sivut
C CeraTail – Huokoisia keraameja matalaenergisillä prosessointimenetelmillä kaivosten rikastushiekoista -2019 arrow hankekuvaus
arrow www-sivut
  CGS Baltic -2017 arrow hankekuvaus
  CISU -31.7.2017 arrow hankekuvaus
  COGITO-MIN -31.12.2018 arrow hankekuvaus
  COST SUB-URBAN -2017 arrow hankekuvaus
D DROMINÄ – Dronet mittauksessa ja näytteenotossa   arrow www-sivut
E Etelä-suomen maaperätiedon keruu ja sovellukset -31.12.2018 arrow hankekuvaus
  EURARE -2017 arrow hankekuvaus
F FAME -31.12.2018 arrow hankekuvaus
  FRESHABIT -2022 arrow hankekuvaus
G GATEWAY – Connecting EIT RawMaterials with Developing and Emerging Economies   arrow www-sivut
  GECCO -31.7.2019 arrow hankekuvaus
  Geofysiikan tutkimus ja kehittäminen -31.12.2019 arrow hankekuvaus
  Geokemialliset taustapitoisuudet ja sovellukset -31.12.2018 arrow hankekuvaus
  Geologisen moniulotteisen mallinnuksen kehittäminen -31.12.2017 arrow hankekuvaus
I Indika – Indikaattorimineraalien automatisoitu tunnistaminen kriittisten mineraalien etsinnässä   arrow www-sivut
K KaiHaMe – Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät   arrow www-sivut
  Kallio- ja maaperämallit yhdyskuntarakentamisessa -31.12.2019 arrow hankekuvaus
  Kehittyvä kallioperätieto -31.12.2017 arrow hankekuvaus
  Kriittiset mineraalit   arrow hankekuvaus
L Lapin Kaiku – Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta   arrow www-sivut
  LYSTRA - maailmanperintöopastusta ja -elämyksiä nykyajassa -31.12.2020  arrow www-sivut
M Maa- ja kallioenergian hyödyntäminen -31.12.2017 arrow hankekuvaus
  Merigeologinen kartoitus jatkuva arrow hankekuvaus
  MICA -31.1.2018 arrow hankekuvaus
  MIND -31.5.2019 arrow hankekuvaus
  MineFacts   arrow www-sivut
  Mineraalipotentiaalin kartoitus Au -31.12.2019 arrow hankekuvaus
  Mineraalipotentiaalin kartoitus Ni-Cu -31.12.2019 arrow hankekuvaus
  Mineraaliset raaka-aineet Suomessa ja Fennoskandiassa -31.12.2019 arrow hankekuvaus
  Mineraalisysteemit ja malmipotentiaali Suomen Lapissa -31.08.2018 arrow hankekuvaus
  Min-North (Development, Evaluation and Optimization of Measures to Reduce the Impact on the Environment from Mining Activities in Northern Regions)   arrow www-sivut
  MPM - Mineral Prospectivity Modeller   arrow hankekuvaus
arrow www-sivut
  MSP-REFRAM   arrow hankekuvaus
P Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (Poski), vaihe 2 -31.12.2019 arrow hankekuvaus
arrow www-sivut
  Pohjavesitutkimukset -2019 arrow hankekuvaus
  Pohjois-Suomen kallioperä- ja malminetsintämallinnus -31.12.2017 arrow hankekuvaus
  Pohjois-Suomen maaperätiedon keruu ja sovellukset -31.12.2017 arrow hankekuvaus
  Postglasiaalisiirrokset ja seismiitit -31.12.2017 arrow hankekuvaus
  Postglasiaalisiirrosten dynamiikka (PGSDYN) -2017 arrow hankekuvaus
  Pääkaupunkiseudun kallioperätiedon keruu ja sovellukset -31.12.2018 arrow hankekuvaus
R REE-PG -28.2.2019 arrow hankekuvaus
  RENGAS – Ravinteet, energia ja kaasut kalliobiosfäärissä -2018 arrow hankekuvaus
  ROSA – Rakosimulaattori, joka kunnioittaa rakojen mitattuja pituus- ja suuntajakaumia -2018 arrow hankekuvaus
S SMART GROUND -2018 arrow hankekuvaus
  SmartSea  Pohjanlahti kestävän kehityksen alueena -31.12.2020 arrow hankekuvaus
  Sulfa II (Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla) -2019 arrow www-sivut
  Suomen geotieteiden laboratorio (SGL) -15.4.2023 arrow hankekuvaus
  Suomen turvevarojen kartoitus ja tutkimus -31.12.2018 arrow hankekuvaus
T Tunnistus – Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille   arrow www-sivut
  Tutkimuslaboratorion menetelmäkehitys – vesien isotoopit, savien mineralogia ja geotermiikka -31.12.2017 arrow hankekuvaus
U UAV-MEMO – Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Explration and Mining Operations in the Arctic Areas of Finland   arrow hankekuvaus
arrow www-sivut
  UpDeep   arrow www-sivut
V  Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU)   arrow hankekuvaus
W  WaterPro   arrow www-sivut

arrow Päättyneet projektit

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/tutkimus/tutkimushankkeet/index.html

Sivu luotu: 17.01.2019