Geologian tutkimuskeskus

Sulfa II - Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla

 

Sulfa II -hankkeen tavoitteena on selkeyttää happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ongelmien käsittelyä viranomaisten ja turvetuottajien toiminnassa. Tähän kuuluu erityisesti ohjeistuksen luominen muun muassa luvitusprosesseissa tarvittavista ennakkoselvityksistä ja toimenpiteistä, joilla happamoitumista ehkäistään. Hankkeessa pyritään luomaan varautumisjärjestelmä, joka antaa tietoa mahdollisista tulevista happamuushaitoista valuma-aluetasolla. Hankkeessa kehitetään toimintatapoja ja menetelmiä happaman valumaveden syntymisen estämiseksi ja jo muodostuneiden ongelmien ratkaisemiseksi turvetuotannossa.

arrow Lisätietoa hankkeesta

 

Sivun URL: http://www.gtk.fi/tutkimus/tutkimushankkeet/sulfa2/index.html

Sivu luotu: 17.01.2019