Malmipotentiaali

GTK:lla on pitkä kokemus ja menestyksekäs historia malmitutkimuksen kaikilta sektoreilta Suomessa. GTK:n jatkuvasti päivittämä digitaalinen aineisto antaa vankan pohjan malmipotentiaalin kartoitukselle.

Tarjoamme seuraavat palvelut

Malmipotentiaalin arviointi

  • Alueelliseen malmipotentiaalin arviointiin
    • malmiennustekartat
    • geofysikaalisen matalalentoaineiston kartat ja tulkinnat
    • kallioperä- ja maaperägeokemiallisen aineiston kartat ja tulkinnat
    • malmigeologiset mallinnukset
    • tutkimusten suunnittelu
  • Kohteellisessa malmipotentiaalin arvioinnissa
    • geofysikaaliset erikoismittaukset ja tulkinnat
    • geokemialliset tutkimukset ja tulkinnat
    • malmigeologiset mallinnukset
    • mineralogiset tutkimukset
    • tutkimusten suunnittelu

Malmiesiintymien mallinnus ja mineraalivarantoarviot

  • tutkimusaineiston numeeristaminen
  • 3D-mallinnus (solidit, pinnat, blokkimallinnus)
  • standardien mukaiset mineraalivarantoarviot
  • ohjelmistot mm. Gemcom Surpac, Gemcom GEMS ja ArcGIS
  • qualified-person -tasoinen tutkimus ja raportointi

Geofysiikan palvelut

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Ullava
Ullavan Läntän litiumpegmatiittiesiintymää 3D-mallinnettiin ja sen varantoja arvioitiin useassa vaiheessa Nordic Mining/Keliberin tilauksesta. Kuvassa esiintymän litiumblokkimalli ja avolouhosoptimoinnit 50 m:n ja 200 m:n syvyyksille.