Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Geofysiikan palvelut

Geofysiikka tukee monipuolisesti luonnonvarojen sekä maankäytön ja ympäristön tutkimuksia. Geofysiikan mittauksen, tulkinnan ja mallinnuksen avulla selvitetään kallion ja maaperän rakenteita, malmipotentiaalisia kohteita, ympäristön tilaa sekä pohjavesiolosuhteita. Geofysiikalla ohjataan ja kohdennetaan jatkotutkimuksia, kuten kairausta ja näytteenottoa. Geofysiikka luo perustan geologiselle tutkimukselle ja palvelee yhdyskuntasuunnittelua sekä ympäristötutkimuksia. GTK:ssa on pitkäaikainen asiantuntemus ja kokemus eri käyttötarkoituksiin soveltuvista mittausmenetelmistä, maastomittauksista, tulosten prosessoinnista ja tulkinnasta.

Metalliset malmit ja teollisuusmineraalit poikkeavat usein fysikaalisilta ominaisuuksiltaan niitä ympäröivistä kivilajeista. Geofysiikan avulla voidaan paikantaa esiintymiä niiden sähkönjohtavuuden, magneettisuuden ja tiheyden sekä säteily- ja seismisten ominaisuuksien perusteella.

Geofysiikan sovellukset -yksikköön kuuluu tutkijoita, mittausalan ammattilaisia ja muuta henkilöstöä, yhteensä 51 henkilöä. Yksikkö tuottaa kokonaisvaltaisia geofysiikan ratkaisuja sisältäen mittausten suunnittelun, toteutuksen ja tulkinnan. Käytämme työssämme nykyaikaisia tulkinta- ja mittausmenetelmiä. Etsimme jatkuvasti uusia sovelluskohteita osaamisellemme.

Osaamiskohteitamme:

 • Mineraalisten raaka-ainevarojen etsintä
 • Maapeitteen paksuuden selvittäminen
 • Kallioperän rikkonaisuustutkimukset
 • Kaivosalueiden ja kaatopaikkojen patorakenteiden vuotojen tutkiminen
 • Pohjavesitutkimukset
 • Kolmiulotteiset geofysikaaliset mallit
 • Metallisten esineiden etsintä maankamaran pintaosista (mm. UXO)

Palvelut:

 • Geofysiikan tutkimuspalvelut
  • Projektien suunnittelu ja valvonta
  • Kohteelliset ja alueelliset tulkintapalvelut
 • Petrofysiikan tutkimuspalvelut
 • Geofysiikan mittauspalvelut
  • Maastomittaukset
  • Poranreikämittaukset ja -luotaukset
  • Geofysiikan laboratoriomittaukset
 • Geofysikaaliset aineistot

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

 
 

Lisää aiheesta

arrow Geofysiikan laboratoriomittausten hinnasto

arrow Geofysikaaliset laitteistot