Mineraalitekniikka

Mineraalitekniikka ja Materiaalit (MMA) tulosyksikköön kuuluva GTK Mintec Outokummussa on erikoistunut malmien prosessitutkimukseen ja rikastusteknologioiden kehitykseen yhteistyössä alan teollisuuden ja laitetoimittajien sekä tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimuskokonaisuus kattaa ketjun mineralogisesta tutkimuksesta ja laboratoriomitan rikastuskokeista lähtien aina jatkuvatoimisiin pilotmittaluokan koeajoihin saakka. Tämä kokonaisuus tekee MMA-yksiköstä ainutlaatuisen myös kansainvälisesti tarkasteltuna.

Tarjoamme räätälöityjä rikastusteknisiä tutkimuspalveluja kaivosteollisuuden tarpeisiin siten, että asiakas saa malmien rikastamiseen tarvitsemansa palvelut saman katon alta. Tutkimuspalvelut tähtäävät ekotehokkaiden prosessien kehittämiseen ja sen myötä alan teollisuuden kilpailukyvyn paranemiseen sekä mineraalivarojen ympäristöystävälliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen käyttöön.

• Mineraloginen karakterisointi ja prosessimineralogia
• Hienonnustutkimukset (jauhatus, murskaus)
• Rikastustutkimukset (laboratorio- ja pilotmittakaavassa)
• Prosessikemian mittaukset
• Ympäristö- ja kierrätystutkimukset
• Prosessimallinnus- ja suunnittelu
• Kaivosalan koulutus- ja konsultointipalvelut

Tarjoamme seuraavat palvelut

 

Referenssejä:

GTK Mintec tekee vuosittain noin 100 maksullista hanketta sekä kotimaisille että kansainvälisille kaivos-, ympäristö- ja metalliteollisuuden yrityksille. Tutkimukset tehdään luottamuksellisesti yhteistyössä asiakkaiden ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.

GTK Mintec on osallistunut useisiin kansainvälisiin EU-rahoitteisiin hankkeisiin sekä Suomen Ulkoasianministeriön rahoittamiin kehitysyhteistyöhankkeisiin (ICI). Esimerkkejä EU-rahoitteisista hankkeista:

• Euroopan harvinaisten maametallien kestävä käyttö ja hyödyntämisteknologiat (EURARE)
• Joustavat ja liikuteltavissa olevat ekotehokkaat prosessointitekniikat (FAME)
• Multi-Stakeholder platform for a secure supply of refractory metals in Europe (MSP-REFRAM)

GTK Mintec on jatkuvasti mukana myös useissa muissa yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa, joita tehdään tiiviissä yhteistyössä koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä eri teollisuuden alojen yritysten kanssa. Esimerkkejä päättyneistä sekä käynnissä olevista Tekes rahoitteisista hankkeista, joissa GTK Mintec on yhtenä tutkimusorganisaationa:

• Arseenin hallinta kaivosprosesseissa ja kaivannaistoiminnassa (ARSENAL)
• Kultaa sisältävien rikasteiden bio- ja autoklaavihapetukset (PreGold)
• Kaivosteollisuuden kompaktit esikäsittelymenetelmät (CCCP)
• Platinaryhmän mineraalien kestävä hyödyntäminen (BEPGE ja PROSU)
• Bioliuotukseen perustuva jätemateriaalien ja kuonien kustannustehokas jalostaminen (PROBIO)
• Yhdyskuntajätteen termisen käsittelyn pohjakuonan jalostaminen uusiomateriaalikäyttöön (PUUMA)
 

 

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme