Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Geologinen retkeilykartta Lemmenjoelta valmistunut

Lehdistötiedote, 21.5.2002

Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) on valmistunut Lemmenjoen geologinen retkeilykartta ja siihen liittyvä opaskirja Lapin kullasta ja luonnosta kiinnostuneille matkailijoille ja retkeilijöille. Nämä julkaisut on toimittanut geologi Peter Johansson. Geologisten tietojen ohella kartalla näkyvät myös alueen retkeilytiedot ja palveluvarustus. Opaskirjassa kerrotaan tarkemmin alueen geologisesta kehityksestä, kullankaivun historiasta sekä kullanetsinnästä ja siihen tarvittavista luvista.

Lemmenjoen geologisessa retkeilykartassa on kuvattuna Lemmenjoen kanjonilaakso, ympärillä oleva erämaa ja siellä olevat kullankaivualueet. Kartan mittakaava on 1:50 000. Siinä näkyvät myös normaalit pohjakartan merkinnät, minkä johdosta se soveltuu hyvin vaeltamiseen ja omin neuvoin liikkumiseen. Lemmenjoen kartta jatkaa vuodesta 1994 alkaen julkaistujen geologisten retkeilykarttojen perinnettä. GTK on aiemmin julkaissut retkeilijöille karttoja Urho Kekkosen ja Pallas-Ounastunturin kansallispuistoista, Nuuksiosta sekä Ivalojoen - Saariselän kulta-alueilta.

Lemmenjoella maaperäkartoitus perustuu ilmakuvilta tehtyyn maanpinnanmuotojen tulkintaan, jota on täydennetty maastossa tarkistuksilla ja maalajimäärityksillä. Kallioperän synty, sen kivilajit ja erilaiset jääkauden aikana sekä sen jälkeen syntyneet geologiset muodostumat ja kerrostumat on kuvattu kartalla eri värisävyin ja karttamerkein. Karttaan on merkitty lisäksi 58 luonto- ja kulttuurinähtävyyskohdetta. Luontokohteita ovat erilaiset geologiset nähtävyydet, kuten esimerkiksi kivilajiltaan granuliittia olevat Viipus- ja Maarestatuntureiden mahtavat muodot ja niitä leikkaavat syvät kanjonit ja mannerjään sulamisvesien uurtamat uomat, aihkimäntyjä kasvavat harjut sekä jokilaaksoja reunustavat kalliopahdat, joiden reunoilta vesiputoukset syöksyvät rotkoihin. Kulttuurikohteisiin kuuluvat moneen kertaan kaivetut purojen penkat ja sinne rakennetut padot, joissa voi vielä kuulla hakkujen ja lapioiden ääniä sekä nähdä kultamiesten kämpät ja turvekodat. Kaikki ne liittyvät Lemmenjoella yli 100 vuotta jatkuneeseen kullanetsintään.

Kartan mukana olevassa opaskirjassa on kerrottu kansantajuisesti alueen geologisesta kehityksestä sekä kullankaivun historiasta alkuvaiheista nykypäivään. Osa retkikohteista on merkittyjen reittien varrella ja helposti saavutettavissa lyhyenkin vierailun aikana. Mukana on myös vaikeammin saavutettavia kohteita, joiden tutustumiseen tulee varata useampi vaelluspäivä. Retkeilyreittien ja päivämatkojen suunnittelua varten karttaan on merkitty alueen palveluvarustus, kuten autiotuvat, merkityt polut, leirintä- ja keittopaikat sekä muuta retkeilyyn liittyvää erikoistietoa. Kartan ja opaskirjan avulla alueella liikkuja oppii ymmärtämään, miten olennainen osa geologia on Lapin luonnon synnyssä. Samalla hän saa tietoa kullanetsinnästä sekä siinä tarvittavista välineistä ja luvista. Kartan sekä opaskirjan tiedot on suomeksi ja englanniksi.

Lemmenjoen geologista retkeilykarttaa ja siihen liittyvää opaskirjaa ja muitakin GTK:n julkaisemia retkeilykarttoja on myytävänä opastuskeskuksissa, matkailukohteissa, kartanmyyntipisteissä sekä Geologian tutkimuskeskuksen toimipaikoissa Espoossa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Kartan voi myös tilata Geologian tutkimuskeskuksen toimipaikoista Espoossa, Kuopiossa ja Rovaniemellä, puh. 020 550 2450 (Espoo), 020 550 3250 (Kuopio) ja 020 550 4131 (Rovaniemi), sähköposti roilibrary@gtk.fi. Kartan ja opaskirjan yhteishinta on 10 euroa.

Lemmenjoki

1:50 000

10 €

sis. ALVLisätietoja: Geologi Peter Johansson, puh. 020 550 4302, sähköposti peter.johansson@gtk.fi