Ydinvoimalat

Tällä hetkellä Suomessa on neljä sähköntuotannossa olevaa ydinreaktoria, kaksi Eurajoen Olkiluodossa (Teollisuuden Voima Oyj) ja kaksi Loviisan Hästholmenissa (Fortum Oyj). Viides ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 (OL3) on rakenteilla Olkiluotoon ja sen odotetaan olevan säännöllisessä sähköntuotannossa vuonna 2018.

Maailmassa on tällä hetkellä 432 sähköntuotannossa olevaa ydinreaktoria 31 eri maassa. Lisäksi 68 reaktoria on rakenteilla 13 eri maassa. Koko maailman sähköstä noin 14 % tuotetaan ydinvoimalla. Suomessa kulutetusta sähköstä 26 % tuotettiin ydinenergialla vuonna 2012. Suomen ydinvoimaloiden yhteenlaskettu uraanin tarve on tällä hetkellä keskimäärin noin 490 tonnia uraania vuodessa.

Takaisin

 
 

Uraani
Uraanimalmia Enon Paukkajanvaarasta. Keltainen mineraali uranofaania. Kuva: J.Väätäinen, GTK.

Aihepiiristä muualla

Tukes 
TEM: Kaivosteollisuus
TEM: Ydinenergia
Euratom Supply Agency (englanninkielinen)
STUK - Säteilyturvakeskus
STUK: Ydinturvallisuus (voimalaitokset, jätteet)
Suomen Atomiteknillinen seura (esitelmiä ja raportteja)
Energiateollisuus ry: Hyvä tietää ydinvoimasta