Avoimet tarjouspyynnöt / Invitations to Tender

Tällä sivulla julkaistaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) avoimia tarjouspyyntöjä. Useimmiten tarjouspyynnöissä sovellettavina ehtoina ovat Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot  JYSE 2014 TAVARAT (pdf, 191 kt) ja JYSE 2014 PALVELUT (pdf, 221 kt).

Tarjoukset tulee toimittaa tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen siinä mainitussa muodossa. Tarjoajia kehotetaan täten tarkasti tutustumaan tarjouspyyntöön liitteineen, koska siihen on pyritty keräämään kaikki olennainen tieto kustakin kilpailusta. Tarjouskilpailun ollessa käynnissä GTK vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin ainoastaan tarjouspyynnössä mainitulla tavalla, sähköpostitse (muihin tiedusteluihin esim. puhelimitse ei vastata).

Tarjoajien /ehdokkaiden tulee seurata tarjouspyyntösivua tarjousaikana, koska tarjouspyyntöön voidaan liittää lisätietoja hankinnasta. Tällaisia voi tulla esimerkiksi tarjoajan/ehdokkaan esittämiin lisätietopyyntöihin annetuista vastauksista.

Tarjouspyyntö /
Invitation to Tender
Liitteet / lisätiedot
Appendices / Additional information
Tarjouksen oltava perillä / Due Date of Tender   Diaarinumero
Reg.nr
 
AIRBORNE GRAVITY GRADIENT SURVEY IN FINLAND HANKI-tarjouspalvelu 28.3.2017 klo 16.00 GTK100/02.03.01/2017  
Maaperänäytteenotto ja havaintoputkien asennukset Kurikan, Kauhavan ja Pyhäjärven tutkimusalueila  Hanki-tarjouspalvelu 12.4.2017 klo 12:00 GTK/262/02.03.01/2017  

 

 
 

Hilma

Hankintalain 35 §:n mukaisesti ilmoitukset kynnysarvon ylittävistä hankinnoista myös HILMA-ilmoituskanavassa

 

Sopimusehdot / General Terms of Public Procurement


Geologian tutkimuskeskuksen kairausten ja mittauspalveluiden TYÖEHDOT
 
 

Aihepiiristä muualla

Laki julkisista hankinnoista (Finlex)

TED Tenders Electronic Daily