Mineraalivarat ja raaka-ainehuolto Energiahuolto ja ympäristö Maankäyttö ja rakentaminen Kansainvälinen GTK

Tutkimuksesta uutta osaamista

Energia-tutkimusohjelmalla edistetään Suomen energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita Lue lisää

Ilmastonmuutos vaikuttaa maankamaraan ja meriympäristöön sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä Lue lisää

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Energiahuolto ja ympäristö 

Tavoitteenamme on edistää ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden mukaisesti tuontia korvaavien ja vähäpäästöisten energiamuotojen hyödyntämistä sekä ilmastomuutokseen sopeutumista. Energiasektorilla tutkimusten painopisteinä ovat geoenergian käyttösovellukset ns. suurkohteissa, ydinvoimalaitosten ja käytetyn polttoaineen turvallinen sijoittaminen sekä turvevarat ja niiden käytettävyys. Merenpohjan geologian tutkimuksella tuotetaan luotettavaa tietoa pitkäaikaisista ilmasto- ja ympäristömuutoksista tulevan ilmastokehityksen mallinnukseen ja sopeutumistoimien suunnitteluun.

Geoenergia

Geoenergia on maa- ja kallioperään sekä vesistöihin varastoitunutta, uusiutuvaa energiaa. Suomessa tämä energia on peräisin pääosin auringosta ja osin maan uumenista. Geoenergiaa voidaan hyödyntää rakennusten lämmityksessä ja viilennyksessä lämpöpumpun avulla. Geoenergiajärjestelmän suunnittelu ja rakennus on monivaiheinen projekti, jossa yhteistyötä tekevät eri alojen asiantuntijat. GTK selvittää kohdealueen soveltuvuuden geoenergian tuotantoon geologisilla ja geofysikaalisilla tutkimuksilla. GTK hyödyntää kenttätutkimusten tuloksia tuotantokentän tarkassa mitoituksessa ja mallinnuksessa kestävän ja kustannustehokkaan järjestelmän aikaansaamiseksi.

 
Kapasiteetin mitoitus ja tuotantokentän mallintaminen
Kustannustehokas ja kestävä geoenergian tuotantokenttä edellyttää paikkakohtaisten geologisten olosuhteiden tuntemista, rakennuksen energiantarpeen tarkkaa simulointia sekä geoenergian tuotantokentän mallintamista. Lue lisää

Valitun alueen geologinen ja geofysikaalinen kenttätutkimus
Kenttätutkimuksella varmistutaan alueen soveltuvuudesta geoenergiakäyttöön. Geoenergiajärjestelmän suunnittelun lähtökohtana tulisi aina olla kohteen geologian, eli maa- ja kallioperän rakenteen ja koostumuksen tunteminen. Lue lisää

Geoenergiapotentiaalin arviointi
Projekti alkaa arviolla kohteen energiatarpeesta ja sen jakautumisesta käyttökohteessa eri vuodenajoille. Lue lisää

 

 
 

Geoenergia