Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- tiedustelut: info_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Tietopalvelut

Näille sivuille on keskitetty tiedot GTK:n hallussa olevista julkisista tietoaineistoista.

 
Hakku-palvelu

Hakku

Hakku-hakupalvelusta löytyvät paikkatietotuotteet, julkaisut, raportit, karttapiirrokset ja valokuvat.
 
 
Karttapalvelut

Karttapalvelut

Teemakohtaiset karttapalvelut tarjoavat alueellisen ja kartografisen näkökulman geologisiin tietoihin ja niiden tulkintoihin.
 
 
Verkkokauppa

Verkkokauppa

Verkkokauppa palvelee painettujen julkaisujen ja karttojen tarvitsijaa.
 
 
Verkkokirjasto

Verkkokirjasto

Verkkokirjastosta löytyvät GTK:n kirjaston sekä arkiston palvelut ja yhteystiedot.
 
 
Summon-palvelu

Summon

Summon-palvelu toimii väylänä vieläkin laajempiin aineistoihin.
 

Karttatuotteiden sekä mittaus- ja havaintoaineistojen kohdalla on hyvä varmistaa tietotuotteen soveltuvuus suunniteltuun käyttöön tuotteen mukana toimitetuista metatiedoista tai ottamalla yhteyttä asiantuntijaamme. Huomioi myös, että kaikki paikkatietotuotteet eivät ole vielä siirtyneet Hakku-palveluun.

 
 

Tietopalvelut

 

Sanastot

Geosanasto (MOT)
Multilingual thesaurus (MOT)

Sanakirjat, hakuteokset

Geologinen sanakirja (SKGK)
Glossary of Geology (AGI)
Encyclopedia of Geology, Elsevier
Encyclopedia of Quaternary Science, Elsevier

Viitetiedot

GeoRef-tietokanta (AGI)
ETDEWEB - World Energy Base

 

Tietotuotteiden hinnastot ja käyttöehdot
Piirturitulosteiden hinnat
Rajoitettu jatkokäyttöoikeus (Lisenssi)
Avoin jatkokäyttöoikeus (Lisenssi)