Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000
Sähköposti: 
- kirjaamo: gtkgtk.fi
- tiedustelut: infogtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimigtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot
Yhteydenottolomake

Tietopalvelut

Näille sivuille on keskitetty tiedot GTK:n hallussa olevista julkisista tietoaineistoista.

Hakku-hakupalvelu toimii keskeisenä jakelukanavana, oli sitten kyse paikkatietotuotteista tai GTK:n tuottamista julkaisuista, raporteista, karttapiirroksista ja valokuvista.

Hakku-palvelu

Verkkokauppa palvelee painettujen julkaisujen ja karttojen tarvitsijaa.

Verkkokirjastosta löytyvät GTK:n kirjaston sekä arkiston palvelut ja yhteystiedot.

Summon-palvelu toimii väylänä vieläkin laajempiin aineistoihin.

Teemakohtaiset karttapalvelut tarjoavat alueellisen ja kartografisen näkökulman geologisiin tietoihin ja niiden tulkintoihin.
 

Karttatuotteiden sekä mittaus- ja havaintoaineistojen kohdalla on hyvä varmistaa tietotuotteen soveltuvuus suunniteltuun käyttöön tuotteen mukana toimitetuista metatiedoista tai ottamalla yhteyttä asiantuntijaamme. Huomioi myös, että kaikki paikkatietotuotteet eivät ole vielä siirtyneet Hakku-palveluun.

Tietotuotteiden hinnastot ja käyttöehdot
Piirturitulosteiden hinnat
Rajoitettu jatkokäyttöoikeus (Lisenssi)
Avoin jatkokäyttöoikeus (Lisenssi)

 
 

Tietopalvelut
Summon-hakupalvelu

 

Sanastot

Geosanasto (MOT)
Multilingual thesaurus (MOT)

Sanakirjat, hakuteokset

Geologinen sanakirja (SKGK)
Glossary of Geology (AGI)
Encyclopedia of Geology, Elsevier
Encyclopedia of Quaternary Science, Elsevier

Viitetiedot

GeoRef-tietokanta (AGI)
ETDEWEB - World Energy Base