Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Karttapalvelut

Oheiset karttakäyttöliittymät sisältävät runsaasti havainto- ja mittaustietoa sekä niistä tehtyjä tulkintoja. Löydät palvelut myös teemakohtaisesti jaoteltuna GTK:n etusivun välilehdiltä.

Maankamara

Maankamara

Karttapalvelu tarjoaa tuoreimman kuvan Suomen maa- ja kallioperästä. Karttakuvaan on yhdistetty MML:n laserkeilausaineistosta tuotettu korkeusmalli.
arrow Tietoa palvelusta

Maankamara 

Mineral Deposits and Exploration

Mineral Deposits and Exploration

Suomen malmi- ja teollisuusmineraaliesiintymät uudessa kaivossektorille suunnatussa palvelussa.
arrow Tietoa palvelusta

Mineral Deposits and Exploration 

Maaperän taustapitoisuudet

Karttapalvelu laskee maaperän alueellisia taustapitoisuusarvoja tietokantaan tallennettujen pitoisuushavaintojen perusteella.
arrow Tietoa palvelusta

Taustapitoisuusrekisteri 

Happamat sulfaattimaat

Happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja ominaisuudet Suomen rannikkoalueella.
arrow Tietoa palvelusta

Happamat sulfaattimaat 

Turvevarojen tilinpito

Suo- ja turvemaiden maankäyttö sekä kartoitetut turvevarat.
arrow Tietoa palvelusta

Turvevarojen tilinpito 

Pohjatutkimukset

Usean eri tuottajan aineistosta koottu pohjatutkimustietojen katselu- ja latauspalvelu.
arrow Tietoa palvelusta

Pohjatutkimukset 

Suomen kallioperä

Hakupalvelu saumattomaan kallioperäkarttaan (DigiKP200, 1:200 000 kallioperäkartta) ja geologisiin yksiköihin sekä niihin liittyviin sähköisiin julkaisuihin. 
arrow Tietoa palvelusta

Suomen kallioperä 

Fennoscandian Mineral Deposits application, Ore deposits database and Metallogenic map

Fennoscandian Mineral Deposits application, Ore deposits database and Metallogenic map Karttasovellus sisältää mineraaliesiintymät, kaivokset, metallogeeniset alueet sekä geologiset ja geofysikaaliset kartat Fennoskandian alueelta, sekä linkit ladattaviin karttatiedostoihin, tietokantaan ja kriittisten mineraalien tietokoosteisiin.
arrow Tietoa palvelusta (in English)

Fennoscandian Mineral Deposits application, Ore deposits database and Metallogenic map

 

 
 

Maankamara-karttapalvelu