Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

 

Fennoscandian Mineral Deposits application, malmiesiintymätietokanta ja kartat

Olennaista tietoa alueesta, jota ei ole vielä tutkittu kunnolla


• Fennoskandian kilven metallogeenisessa kartassa ja sen selityskirjassa kerrotaan alueista, joilla on metalliesiintymiä, ja kuvataan kyseisiä alueita. Lisäksi niissä kerrotaan Fennoskandian kilven alueelta todennäköisesti tulevaisuudessa löytyvistä metallimalmiesiintymistä.

• Fennoskandian metallimalmiesiintymien tietokanta (FODD) on laaja numeerinen tietokanta Fennoskandian metallikaivoksista, varannoista ja merkittävistä esiintymistä.

• Voit tarkastella tarkkoja tietoja esiintymistä ja niiden suhteita litologiaan ja geofyysisiin tietoihin napsauttamalla Fennoskandian mineraaliesiintymien maailmankarttaa.

Lataa Metallogeeninen kartta | Metallogeenisen kartan selityskirja (pdf 63,8 Mt) | Metallimalmiesiintymien tietokanta | Suuren tarkkuustason esiintymäkartta | Pienen tarkkuustason esiintymäkartta | Metalliesiintymät ja metallogeeniset vyöhykkeet Google Earth -sovelluksessa

• Lataa Fennoskandian kilven teollisuusmineraaliesiintymien kartta | Suuren tarkkuustason esiintymäkartta | Pienen tarkkuustason esiintymäkartta | Teollisuusmineraaliesiintymien vyöhykkeet Google Earth -sovelluksessa.

• Metallogeeninen kartta on julkaistu joulukuussa 2009 ja teollisuusmineraalikartta elokuussa 2013. Metalliesiintymien kartta on päivitetty maaliskuussa 2013. Tietokanta on päivitetty viimeksi toukokuussa 2015.

• Kartat ja tietokanta on koottu Suomen, Norjan, Venäjän ja Ruotsin geologisten tutkimuskeskusten yhteisprojektin tuloksena. Tietokannassa on tietoja lähes 1 700 kaivoksesta, varannosta ja merkittävästä esiintymästä alueella: Maittain tietokannassa on seuraavat tiedot:

– 354 esiintymää Suomessa
– 213 esiintymää Norjassa
– 247 esiintymää Venäjällä
– 878 esiintymää Ruotsissa.

• Metallogeenisessa kartassa on 168 suurta metallogeenista aluetta. Näistä 46 sijaitsee kokonaan tai suurimmaksi osaksi Suomessa, 40 Norjassa, 41 Venäjällä ja 41 Ruotsissa. 24 näistä alueista sijaitsee usean maan alueella. Alueilla esiintyy seuraavia metalliryhmiä:

– 48 alueella on pääasiallisesti rautapitoisia metalleja (Fe, Mn, Ti, V, Cr)
– 36 alueella on kuparia, sinkkiä tai lyijyä (Cu, Zn, Pb)
– 31 alueella on jalometalleja (Ag, Au, PGE)
– 30 alueella on nikkeliä tai kobolttia (Ni, Co)
– 11 alueella on kehittyneessä nykytekniikassa käytettäviä metalleja (Li, PGE, REE, Ta, Zr).

• Uudessa teollisuusmineraaliesiintymien kartassa on lähes 600 esiintymää Fennoskandian kilven alueella, ja niistä 100 on tällä hetkellä aktiivisessa kaivoskäytössä. Suljettuja kaivoksia on 223, ja 250:tä esiintymää ei ole hyödynnetty ollenkaan. Kartan esiintymissä on 35:tä eri mineraaliraaka-ainetta, joista 16:ta tuotetaan tällä hetkellä. Toiminnassa olevista kaivoksista ja hyödyntämättömistä esiintymistä noin sadassa on kriittisten mineraalien tai kriittisiä metalleja sisältävien mineraalien varantoja. Kaiken kaikkiaan kartassa on

– 112 esiintymää Suomessa
– 127 esiintymää Norjassa
– 120 esiintymää Venäjällä
– 224 esiintymää Ruotsissa.

• Jos kaikista tietokannan varannoista jätetään huomiotta 498 pientä, historiallista kaivosta, 61:tä prosenttia varannoista ei ole hyödynnetty lainkaan. Osa näistä saattaa kuitenkin olla tulevaisuudessa kannattavia, kun niihin yhdistetään etsinnöissä löytyneitä muita varantoja.

• Tietokannassa on 71 toimivaa kaivosta, 16 suurta suljettua kaivosta, 54 suurta hyödyntämätöntä esiintymää ja 56 mahdollisesti suurta esiintymää paikan suhteellisen metallipitoisuuden perusteella. Niihin kuuluu arvion mukaan merkittävimmän mineraalin mukaan luokiteltuna 40 Fe-, 34 Ni-, 25 Au-, 22 V-, 14 REE-, 13 Cr-, 11 Cu-, 7 Zn-, 6 PGE-, 5 Nb-, 4 Ti-, 4 U-, 4 Mo-, 4 Be- ja 3 apatiittiesiintymää sekä 1 Co- ja 1 Pb-esiintymä. Luonnollisesti suurin osa näistä sisältää myös muita raaka-aineita, joita voidaan ehkä hyödyntää.

• FODD-tietokannassa on tietoja mineraalien sijainnista, louhintahistoriasta, painosta sekä raaka-aineiden pitoisuuksista. Lisäksi tietokannassa on huomautus tietojen laadusta, geologisesta ympäristöstä, iästä, malmien mineralogiasta, mineralisaation tyypistä, geneettisistä malleista ja ensisijaisista tietolähteistä. Katso tietokannan selittävät huomautukset (540 kt). Huomaa, että Fennoskandian metallimalmiesiintymien tietokannan esiintymien resurssitiedot eivät välttämättä vastaa nykyisiä teollisuusstandardeja (esim. JORC- tai NI 43-101 -koodeja), sillä kyseisiä tietoja on käytetty vain viime aikoina tutkittujen tai parhaillaan tutkittavien esiintymien tapauksissa.

• Saatavilla on nyt tietoja kriittisistä metalleista ja mineraaleista Fennoskandian alueella:

nuoli2a Kriittiset metallit ja mineraalit Fennoskandian alueella

Kriittisten metallien ja mineraalien luettelo perustuu suurimmaksi osaksi Euroopan komission raaka-aineita koskevaan aloitteeseen vuodelta 2008. Siinä määritellään kriittisiksi 14 talouden kannalta tärkeää metallia ja mineraalia, joiden saatavuusriski on suuri (esim. REE, PGE, Co, W, Be, fluoriitti, grafiitti jne.)


Esimerkkejä Fennoskandian metallimalmiesiintymien tietokannasta saaduista tiedoista:

nuoli2a Fennoskandian alueen aktiiviset kaivokset vuonna 2015 
nuoli2a Fennoskandian alueen suuret metallikaivokset
nuoli2a Fennoskandian alueen suuret, hyödyntämättömät metalliesiintymät
nuoli2a Fennoskandian alueen mahdollisesti suuret, hyödyntämättömät esiintymät

nuoli2a Fennoskandian metallimalmiesiintymien tietokannan vastuuvapausilmoitus
 
Fennoscandian Mineral Deposits application, Ore deposits database and Metallogenic map

 
 
 
 
Kirunan rautakaivos kiirunavaara030604_lenzS
nuoli2a Laajenna
Kemin kromikaivos kemi_openpit_summerS
nuoli2a Laajenna
Suurikuusikon kultakaivos suurikuusikko_airphoto_sept_2007S
nuoli2a Laajenna
Grängesbergin rautakaivos grangesberg_openpit_captionS
nuoli2a Laajenna