Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Happamat sulfaattimaat

Happamat sulfaattimaat -karttapalvelussa tarjotaan GTK:n tuottamaa kartoitustietoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista koko Suomen rannikkoalueella karkeasti muinaisen Litorina-meren korkeimpaan rantatasoon saakka. Palvelussa on mahdollista tarkastella aluemaista tietoa happamien sulfaattimaiden todennäköisestä esiintymisestä ja pistemäistä tietoa kairaus- ja analyysituloksista pistekorttien (pdf) muodossa.

Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys (aluemainen tieto) esitetään sekä 1:1 000 000 (ennakkotulkintakartta) että 1:250 000 mittakaavaisina tasoina. 1:1 000 000 mittakaavainen karttataso on koostettu hyödyntämällä paikkatieto-ohjelmiston (ArcGIS) monimuuttuja-analyysiä, jossa on käytetty hyväksi GTK:n maaperä- ja lentogeofysikaalisia aineistoja sekä Maanmittauslaitoksen korkeusaineistoja. Varsinaista happamien sulfaattimaiden havaintoaineistoa on analyysissä ollut käytettävissä vain paikoin. 1:1 000 000 mittakaavaisen karttatason on tarkoitus toimia yleissilmäyskarttana ja esittää arvio happamien sulfaattimaiden esiintymisestä koko Suomen rannikkoalueella. Aineisto ei sovellu suurimittakaavaiseen piste-/tilakohtaiseen tarkasteluun. 1:250 000 mittakaavainen karttataso on tuotettu tulkitsemalla GTK:n maaperä- ja lentogeofysikaalisten aineistoja ja Maanmittauslaitoksen pohjakartta- ja korkeusaineistoja sekä GTK:n tekemiä valuma-aluekohtaisia maastokartoituksia. 1:250 000 mittakaavainen karttataso antaa yleiskuvan happamien sulfaattimaiden esiintymisestä valuma-aluekohtaisella (pääjako) tasolla. Aineisto ei sovellu suurimittakaavaiseen piste-/tilakohtaiseen tarkasteluun. 1:1 000 000 mittakaavainen taso kattaa koko Suomen rannikkoalueen karkeasti muinaiseen Litorinameren korkeimpaan rantatasoon saakka. 1:250 000 mittakaavainen taso kattaa vasta osan rannikkoalueesta. Aineistoa päivitetään valuma-alueittain kartoitustyön edetessä.

Karttapalvelussa esitettävä ”Havaintopisteet” -aineisto liittyy 1:250 000 mittakaavaiseen karttatasoon. Havaintopisteet ovat kairauspisteitä, jotka on luokiteltu edelleen kartoitus- ja tutkimuspisteiksi. Tutkimuspisteiltä on enemmän analyysi- ja havaintoaineistoa ja niiden sijainti on valittu siten että maaprofiilin kuvaus ja ominaisuudet edustavat happamien sulfaattimaiden ominaisuuksia laajemmalla alueella. Kartoituspisteiden osalta esitetään vain happamien sulfaattimaiden esiintyminen. Tutkimuspisteiltä esitetään palvelussa myös pistekortit, joissa esitetään mm. leikkauskuva maaperäprofiilista kairauspisteellä sekä pH- ja laboratorioanalyysien tuloksia. Havaintopisteaineiston perusteella saadaan tarkempaa paikkaan sidottua tietoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista 1:250 000 mittakaavaisen kartan mukaisilta alueilta. Aineistoa päivitetään valuma-alueittain kartoitustyön edetessä.

Karttapalvelussa esitetyt kartat on tarkoitettu käytettäväksi niiden määritelmän mukaisessa mittakaavassa ja karttapalvelussa on asetettu mittakaavarajoitus tasojen näkyvyydelle. 1:1 000 000 mittakaavaista tasoa ei pysty tarkastelemaan alle 1:1 000 000 mittakaavassa ja 1:250 000 mittakaavaista aineistoa ei pysty tarkastelemaan alle 1:100 000 mittakaavassa. Pistemäisen havaintoaineiston näkyvyydellä ei ole mittakaavarajoitusta.

Koko Suomen rannikkoalueen kattavan kartan on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Käytetyt aineistot:

  • GTK:n happamien sulfaattimaiden kartoitusaineisto (© GTK)
  • Hallinnolliset jaot, Pohjakartta-aineisto (© Maanmittauslaitos)
  • Valuma-alueet, Pohjavesialueet, (© SYKE)

arrow Palvelun käyttöehdot

arrow Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

palveluun

 
 

Happamat sulfaattimaat

palveluun  

 

Life+