Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Rajapintapalvelut

Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys GTK:n palvelimelle, johon voit ottaa yhteyden paikkatieto-ohjelmistolla sekä valita ja noutaa sieltä tarvittavat aineistot. Rajapinnat perustuvat WMS- ja WFS-standardiin.

GTK:n rajapintapalvelujen käyttö on maksutonta eikä edellytä kirjautumista, mutta käyttäjän on hyväksyttävä käyttöehdot, karttatasosta riippuen joko rajoitettu tai avoin jatkokäyttöoikeus.

Palveluluettelo

GTK:n uudistetut WMS- ja WFS-palvelut

Geofysiikka
Ota käyttöön
karttatasot
 
Kallioperä Ota käyttöön
karttatasot
Ota käyttöön
karttatasot
Maaperä Ota käyttöön
karttatasot
Ota käyttöön
karttatasot
Kiviainesvarannot Ota käyttöön
karttatasot
Ota käyttöön
karttatasot
Lisenssi Peruslisenssi
Lisenssi Avoin lisenssi
   

 

GTKWMS- ja GTKWFS-palvelujen tietotuotteet


 • Lentogeofysikaalinen magneettinen anomaliakartta VAIN WMS
 • Happamat sulfaattimaat
 • Kallioperä 1:200 000
 • Yleistetty kallioperä 1:1 000 000 VAIN WMS
 • Kallioperä 1:1 000 000
 • Maaperä 1:20 000 / 1:50 000
 • Maaperä 1:200 000
 • Maaperä 1:1 000 000
 • Suomen pintageologia 1:1 000 000 Onegeology - Europe VAIN WMS
 • Tutkitut turvealueet
 • Fennoskandian kilven metallogeeniset vyöhykkeet
 • Kallioperäkairaukset
 • Kallioperän isotooppiaineisto
 • Kallioperähavainnot
 • Lohkarehavainnot
 • Kalliogeokemia
 • Suuralueellinen geokemia

Ota käyttöön  Ota käyttöön 

Lisenssi Peruslisenssi
Lisenssi Avoin lisenssi

OneGeology Europe -portaalissa olevat GTK:n tietotuotteet

 • Suomen harmonisoitu pintageologinen kartta 1:1 000 000
 • Suomen harmonisoitu kallioperäkartta 1:1 000 000
 • Suomen harmonisoitu rakennekartta 1:1 000 000

palveluun 

Paikkatietoikkunassa olevat GTK:n tietotuotteet

 • Kallioperähavainnot
 • Kallioperäkairaukset
 • Lohkarehavainnot
 • Kallioperän isotooppiaineisto
 • Suuralueellinen geokemia
 • Kalliogeokemia
 • Tutkitut turvealueet
 • Maaperä 1:20 000; 1:50 000
 • Maaperä 1:200 000
 • Kallioperä 1:200 000
 • Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology - Europe
 • Fennoskandian kilven metallogeeniset vyöhykkeet
 • Maaperä 1:1 000 000
 • Kallioperä 1:1 000 000
 • Happamat sulfaattimaat 1:250 000
 • Lentogeofysikaalinen magneettinen anomaliakartta

palveluun 

GTK:n ATOM-latauspalvelu

ATOM-syöte

 • Maaperä 1:20 000 / 1:50 000
 • Kallioperä 1:200 000
 • Maaperä 1:200 000 (maalajit)
 • Kallioperä 1:1 000 000
 • Maaperä 1:1 000 000

ATOM-syöte

  Takaisin

 
 

 

 

Käyttöohjeet

Rajapintapalvelujen käyttöohjeet ArcGIS- ja QGIS-ohjelmissa löydät alla olevista linkeistä.

arrow Käyttäminen ArcGIS-ohjelmassa

arrow Käyttäminen QGIS-ohjelmassa