Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Alueellisen moreenigeokemiallisen kartoituksen näytteet 

Metatiedot  
Tiivistelmä aineiston sisällöstä: Näytteet on otettu muuttumattomasta moreenista (C-horisontti) pohjavesipinnan alta noin 1,5 - 2 m syvyydeltä. Näytteet ovat kenttäyhdistelmänäytteitä, aineistoon talletetut laskennalliset näytepisteen koordinaatit on laskettu 3-5 osanäytteen koordinaattien perusteella. Osanäytteet saattavat olla myös kokoomanäytteitä linjamuotoisesta moreenista. Aineiston alkuperäinen käyttötarkoitus oli malminetsintä. Huom. tallessa oleva näyte on tuo seulottu alle 0,06 mm jauhe, ei alkuperäinen maastonäyte!
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Moreeniaineksen kemiallisten ominaisuuksien määrittäminen malminetsinnän ja ympäristötutkimuksen tarpeisiin.
Aineistoon liittyvä paikkatietotuote: Alueellinen moreenigeokemia (Hakku)
Aineiston analysointitietoja: Näytteistä on seulottu analyysiin lajite alle 0,06 mm. Näytteistä on analysoitu noin 25 alkuaineen kuningasveteen liukenevan osan pitoisuudet. 
Volyymi: Kokonaisnäytemäärä on 82 062 kpl ( x 3 fraktiota: hieno-, keski- ja karkea-)
Erotuskyky (näytetiheys): 1 näyte / 4 km2
Kattavuus: Aineisto kattaa koko Suomen
Näytteenottovuodet (aikaviite): 1983 – 1991 
Näytteet fyysinen olomuoto ja säilytysolosuhteet: Pieneen muovipurkkin tai muovipussiin pakattu jauhe, paino n. 5-15 g. 
Näytteen identifiointi: Havaintonumero, jonka perusteella paikannus ja analyysitiedot?
Resurssin osoite: Näytepisteet kartalla: http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html
Aineiston sijainti: Kairasydänarkisto, Loppi
Avainsanat: geologia, maaperä, moreeni, alkuaineet, geokemia, purosedimentti, kartoitus, näytteenotto, kemiallinen analyysi, geokemialliset tutkimukset, geokemialliset provinssit, purovesi, kartoitus
Historiatieto: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/regional_till_geochemistry.html 
Saatavuus- ja käyttöehdot / Julkisen saatavuuden rajoitukset: Sopimuksen mukaan
Vastuutaho: Geologian tutkimuskeskus, geodata_gtk.fi
Metatiedon päiväys: 2015-04-15

Takaisin