Valtakunnallinen taustapitoisuusrekisteriValtakunnallinen taustapitoisuusrekisteri

Valtakunnallisen taustapitoisuusrekisterin alueittaisia tilastollisia tunnuslukuja saat valitsemalla provinssin ja näytetyypin. Painamalla valintojen jälkeen hakunäppäintä avautuvat tunnusluvut omaan ikkunaansa, josta voit tarvittaessa tulostaa taulukon tai tallentaa pdf-tiedostona. Taulukko sisältää valitusta aineistosta näytelukumäärän, pitoisuuksien keskiarvon, mediaanin, maksimiarvon ja suurimman suositellun taustapitoisuusarvon.

Metalliprovinsseista saat seuraavien alkuaineiden tunnusluvut: Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Zn, V, Tl, B, Ba, Mo, Se, Sn.

Arseeniprovinsseista saat As- ja Sb-pitoisuuksien tunnusluvut.

Joiltakin tarkemmin tutkituilta alueilta julkaistaan alkuaineiden tunnuslukujen lisäksi PAH- ja PCB-pitoisuuksien tunnuslukuja.

Klikkaamalla provinssia kartoilta saat tarkemman kuvan provinssista.

Klikkaamalla karttojen yläpuolella olevia linkkejä saat tarkemman kuvauksen aluejaosta sekä tietoa näytetyypeistä, joista tunnuslukuja on laskettu.

palveluun