Julkaisutoiminta

Pidämme tärkeänä, että GTK:ssa tehtävän tutkimuksen tulokset julkaistaan tulosten ja niiden merkityksen kannalta sopivalla foorumilla. Tieteellisen tutkimuksen yhtenä päämääränä on tuottaa laajaa lukijakuntaa kiinnostavaa uutta tietoa, jolloin kansainväliset tieteelliset aikakauslehdet ovat paras raportointipaikka. Tällöin myös tutkimuksen laatutaso tulee selkeästi arvioitua ja varmennettua.

Julkaiseminen kansainvälisissä tai kotimaisissa vertaisarvioinnin omaavissa sarjoissa on tärkein tutkimustulosten julkaisumuoto. Artikkelien ennakkotarkistus ja tiedeyhteisön julkinen kritiikki varmistaa tutkimuksen tieteellisen tason ja merkittävyyden.

GTK:n tutkijoiden ja asiantuntijoiden vertaisarvioidut julkaisut ja artikkelit 2015

GTK:n tutkijoiden ja asiantuntijoiden vertaisarvioidut julkaisut ja artikkelit 2016

GTK:n omat sarjat ovat avainasemassa julkaistaessa kansallista ja alueeseen sidottua uutta ja merkittävää tietoa.

GTK:n tutkimusjohtajat vastaavat siitä, että julkaisutoiminta ja ennakkotarkastusmenettely on puolueetonta, korkeatasoista ja noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä.

 

 
 

GTK:n julkaisujen ilme