Tieteellisen tutkimuksen ja osaamisen kehittämisalueet:
 

 

Kestävä mineraalitalous

Kestävän mineraalitalouden tutkimusten päämääränä on vastata tulevaisuuden mineraali- ja metallikysyntään kiertotaloudessa ja ottaa huomioon muutokset raaka-aineiden käytössä sekä tutkia toiminnan sosioekonomisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.
 Lue lisää


Geoinformatiikka

Geoinformatiikka koskee GTK:n geotietoaineiston koko arvoketjuun kuuluvaa asiantuntijaosaamista.
 Lue lisää

  Geomateriaalit ja sovellettu mineralogia 

Materiaalitutkimuksen osaamisalueen kehittämishaasteet liittyvät geomateriaalien kuten mineraalipohjaisten materiaalien hyötykäytön sekä kierrätys- ja korvaavien materiaalien käytön edistämiseen.
 Lue lisää

  Kaivos- ja teollisuusympäristöt 

Tuotantoympäristöihin ja resurssitehokkuuteen liittyvät tutkimukset pyrkivät ratkaisemaan haasteita, jotka koskevat ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen kestävän käytön sosiaalista hyväksyttävyyttä.
 Lue lisää

  Hydrogeologia 

GTK kasvattaa pohjavesiosaamista ja kehittää siihen liittyviä tutkimus- ja innovaatioprojekteja.
 Lue lisää

 

Geoenergia

GTK kasvattaa uutta osaamista geoenergiasta ja edistää tutkimusprojekteja ja sovelluksia maankamaran pintaosiin sitoutuneen geoenergian hyödyntämiseksi tilojen lämmitykseen ja viilennykseen.
 Lue lisää

 

Yhdyskuntageologia

GTK kasvattaa osaamista ja projektitoimintaa geologisen asiantuntemuksen, aineistojen ja geomallien soveltamiseen kestävään maankäyttöön, taajamien suunnitteluun sekä rakentamisen tietomallien (BIM) kokoamiseen.
 Lue lisää

 

Sijoituspaikkatutkimukset

Tutkimukset maanalaisessa rakentamisessa vastaavat yhteiskunnan tietotarpeeseen, jossa tarvitaan uusia turvallisia ratkaisuja ja geologisia sovelluksia.
 Lue lisää