Geoenergia

GTK kasvattaa uutta osaamista geoenergiasta ja edistää tutkimusprojekteja ja sovelluksia maankamaran pintaosiin sitoutuneen geoenergian hyödyntämiseksi tilojen lämmitykseen ja viilennykseen. Keskeisenä tutkimusaiheena on geoenergiapotentiaalin alueellinen geologinen tutkimus ja maan pintaosien geoenergian pitkäaikaisesta hyödyntämisestä aiheutuvien muutosten ja geotermisten prosessien tutkimus. GTK kehittää mittaus-, monitorointi- ja mallinnustekniikoita sekä kaupallisesti kiinnostavia geoenergiararatkaisuja laajalle joukolle yksityisiä ja julkisia asiakkaita, sekä sidosryhmiä. Tuloksena syntyy uutta tietämystä ja innovaatioita sekä asiakaslähtöisiä sovelluksia.