Geomateriaalit ja sovellettu mineralogia

Materiaalitutkimuksen osaamisalueen kehittämishaasteet liittyvät geomateriaalien kuten mineraalipohjaisten materiaalien hyötykäytön sekä kierrätys- ja korvaavien materiaalien käytön edistämiseen. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti geometallurgia ja prosessien metallurginen tutkimus, mineraalien rikastusominaisuudet, mineraalipohjaiset materiaalit ja niiden tuotekehitys, unohtamatta mineraalianalyysien menetelmäkehitystä, isotooppigeologiaa ja sovellettua mineralogiaa. Päätavoitteena on luoda uusia innovaatioita sekä asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja tuotteita elinkeinoelämän tarpeisiin.