Kaivosten sulkemisteknologiaresurssi

Mine closure technologies resource (CLOSET) rinnakkaishanke, elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus.

Kaivoksen sulkeminen on keskeinen asia kehitettäessä ympäristöystävällistä kaivosteollisuutta ja Suomen Green Mining -konseptia. Kaivostoiminta on uniikki teollisuuden haara, jossa toiminta-aika on rajallinen.

Closet -hanke tähtää helposti lähestyttävien työkalujen ja resurssien luomiseen, joita sekä kaivosteollisuus että viranomaiset voivat käyttää kaivoksen sulkemisen suunnittelussa, luvittamisessa sekä monitoroinnissa. Closet -hankkeen tavoitteena on parantaa kaivoksen sulkemista sekä tukea sulkemisprosessia. 

Koordinaattori: GTK

Yhteyshenkilö: Päivi Kauppila, GTK

Takaisin