Hydrogeologia

GTK kasvattaa pohjavesiosaamista ja kehittää siihen liittyviä tutkimus- ja innovaatioprojekteja. Pohjavesitutkimuksen ja kartoitusten kohteena ovat erityisesti pohja- ja pintaveden välinen vuorovaikutus, pohjavesikemia ja pohjavesimallinnus erilaisissa luonnonympäristöissä sekä taajama- että teollisuusalueilla. Geologisista, kiteisen kallioperän olosuhteista johtuen pohjaesivarojen hyödyntäminen ja hallinta kohdistuu Suomessa jäätikkösyntyisiin hyvin vettä johtaviin ja verrattain mataliin harjupohjavesiesiintymiin. Tutkimusten ja kartoitusten tavoitteena on kehittää uusia innovaatioita ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja palveluja kaupunkien ja yhdyskuntien vesihuoltoon.