Kaivos- ja teollisuusympäristöt

Tuotantoympäristöihin ja resurssitehokkuuteen liittyvät tutkimukset pyrkivät ratkaisemaan haasteita, jotka koskevat ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen kestävän käytön sosiaalista hyväksyttävyyttä. Tavoitteena on luoda uusia innovaatioita ja asiakaslähtöisiä sovelluksia kaivos- ja teollisuusympäristöihin ja laitoksiin, kaivos- ja prosessivesien käsittelyyn sekä jätteiden ja sivutuotteiden kierrätykseen. Asiakaskohtainen seuranta-, hallinta- ja ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmien kehittäminen on myös olennainen osa toimintaa.