Kestävä mineraalitalous

Kestävän mineraalitalouden tutkimusten päämääränä on vastata tulevaisuuden mineraali- ja metallikysyntään kiertotaloudessa ja ottaa huomioon muutokset raaka-aineiden käytössä sekä tutkia toiminnan sosioekonomisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Keskeisiä tutkimusaloja ovat malmimallien ja mineraalisysteemien hyödyntäminen mineraalipotentiaalin mallinnuksessa yhdistettynä uusiin etsintämenetelmiin ja -tekniikoihin. Ennakoivassa työssä hyödynnetään varantoarviointeja, tilastointia/tilinpitoa ja tutkimusta mineraalien käytön vaikutuksista. Haasteena on parantaa osaamistamme ratkaisuhakuisempaan suuntaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Raimo Lahtinen, tutkimusprofessori

 

 
 

Mineraalipotentiaali
 Avaa