Sijoituspaikkatutkimukset

Tutkimukset maanalaisessa rakentamisessa vastaavat yhteiskunnan tietotarpeeseen, jossa tarvitaan uusia turvallisia ratkaisuja ja geologisia sovelluksia. Tutkimustyö tähtää uuden maanalaisen tiedon keräämiseen kallioperästä ja sen soveltamiseen ja hyödyntämiseen kallioperään tehtävien infrastruktuurien ja tilojen rakentamisessa. Pitkän aikajänteen turvallisuusasiat geologisessa ydinjätteiden loppusijoittamisessa ovat tämän tutkimusalueen keskeisenä tutkimuskohteena.