Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot

Päättyneet projektit

    Päättymisaika  
C CCSP CLEEN 31.10.2016 arrow hankekuvaus
  CGS Baltic -2017 arrow hankekuvaus
  CISU -31.7.2017 arrow hankekuvaus
  COGITO-MIN -31.12.2018 arrow hankekuvaus
  COST SUB-URBAN -2017 arrow hankekuvaus
D DROMINÄ – Dronet mittauksessa ja näytteenotossa   arrow www-sivut
E Edison – Varhaisen diageneesin mineraalien mikroanalyysi 31.12.2014 arrow hankekuvaus
  Etelä-Suomen teollisuusmineraali- ja malmipotentiaalin kartoitus 31.12.2015 arrow hankekuvaus
  Etelä-suomen maaperätiedon keruu ja sovellukset -31.12.2018 arrow hankekuvaus
  EURARE -2017 arrow hankekuvaus
F FAME -31.12.2018 arrow hankekuvaus
  Fennoskandian kallioperän kehitys ja metallogenia 31.12.2016 arrow hankekuvaus
G GERPIILI – Merenpohjan geologiset prosessit ja pitkän aikavälin ympäristönmuutokset Itämerellä 31.12.2016 arrow hankekuvaus
  Geokemialliset taustapitoisuudet ja sovellukset -31.12.2018 arrow hankekuvaus
  Geologisen moniulotteisen mallinnuksen kehittäminen -31.12.2017 arrow hankekuvaus
I IODP, Itämeren syväkairaus 31.12.2016 arrow hankekuvaus
  Itäisen Suomen malmipotentiaalin kartoitus 31.12.2016 arrow hankekuvaus
  Itä-Suomen maaperätiedon keruu ja sovellukset 31.12.2016 arrow hankekuvaus
J Jäännösmagnetoituman käyttö mallinnuksessa (SQUID) 31.12.2016 arrow hankekuvaus
K Kaiho – Kaivosteollisuuden hyvät ohjeet 31.12.2014 arrow hankekuvaus
  Kaivosympäristöt ja riskinarviointi 31.12.2015 arrow hankekuvaus
  Kallio- ja maaperämallit yhdyskuntarakentamisessa 31.12.2015 arrow hankekuvaus
  Kehittyvä kallioperätieto -31.12.2017 arrow hankekuvaus
  Keski-Suomen malmipotentiaalin kartoitus 31.12.2016 arrow hankekuvaus
  Kiviainesten ja luonnonkivien materiaaliominaisuudet ja uudet käyttösovellukset 31.12.2014 arrow hankekuvaus
  Kiviainesten ja rakennuskivien materiaaliominaisuudet, varannot ja kestävä hyödyntäminen 31.12.2016 arrow hankekuvaus
L Länsi-Suomen malmipotentiaalin kartoitus 31.12.2015 arrow hankekuvaus
  Luonnonvaratietopalvelun kehittäminen 31.12.2014 arrow hankekuvaus
  Länsi-Suomen maaperätiedon keruu ja sovellukset 31.12.2015 arrow hankekuvaus
M Malmiesiintymien tutkimus 31.12.2015 arrow hankekuvaus
  Maa- ja kallioenergian hyödyntäminen -31.12.2017 arrow hankekuvaus
  Malmityyppien geofysikaalinen profilointi 31.12.2014 arrow hankekuvaus
  MICA -31.1.2018 arrow hankekuvaus
  Mineraalisysteemit ja malmipotentiaali Suomen Lapissa -31.08.2018 arrow hankekuvaus
  Mineraalitekniikan toimintaympäristön ja tutkimusmenetelmien kehittäminen 31.12.2015 arrow hankekuvaus
  Minerals systems in Finland 31.12.2015 arrow hankekuvaus
O OKU Mining Camp 31.12.2015 arrow hankekuvaus
P Pohjaveden virtauksen ja laadun mallinnus 31.12.2015 arrow hankekuvaus
  Pohjois-Suomen kallioperä- ja malminetsintämallinnus -31.12.2017 arrow hankekuvaus
  Pohjois-Suomen maaperätiedon keruu ja sovellukset -31.12.2017 arrow hankekuvaus
  Postglasiaalisiirrokset ja seismiitit -31.12.2017 arrow hankekuvaus
  Postglasiaalisiirrosten dynamiikka (PGSDYN) -2017 arrow hankekuvaus
  Pohjois-Suomen malmipotentiaalin kartoitus 31.12.2016 arrow hankekuvaus
  Pääkaupunkiseudun kallioperätiedon keruu ja sovellukset -31.12.2018 arrow hankekuvaus
R RAUSKU − Rannikkoalueiden hapettomuus ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset 31.12.2014 arrow hankekuvaus
  ROSA – Rakosimulaattori, joka kunnioittaa rakojen mitattuja pituus- ja suuntajakaumia -2018 arrow hankekuvaus
  RENGAS – Ravinteet, energia ja kaasut kalliobiosfäärissä -2018 arrow hankekuvaus
S SUSMIN − Tools for sustainable gold mining in EU 31.12.2016 arrow hankekuvaus
  SMART GROUND -2018 arrow hankekuvaus
  Suomen turvevarojen kartoitus ja tutkimus -31.12.2018 arrow hankekuvaus
T Tutkimuslaboratorion menetelmäkehitys – vesien isotoopit, savien mineralogia ja geotermiikka -31.12.2017 arrow hankekuvaus
  Turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi paleolimnologisin menetelmin 31.12.2016 arrow hankekuvaus
  Turvetutkimuksen prosessin, menetelmien ja aineistonhallinnan kehittäminen 31.12.2014 arrow hankekuvaus
  Turvevarojen tilinpidon kehittäminen 31.12.2015 arrow hankekuvaus