Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Luonnonvaratietopalvelun kehittäminen

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Pokki Jussi
Hankenumero: 2121000
Kesto:

01.01.2013-31.12.2014

Asiasanat: raaka-aineet, luonnonvarat, mineraalivarat, sivutuotteet, tilinpito, kestävä kehitys
Paikannimet: Suomi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tavoitteena on olla geologisten luonnonvarojen kansallinen tietolähde. Luonnonvaratietoa tuottavat useat organisaatiot, mutta ajantasaisen tiedon löytäminen voi olla vaikeaa. Hankkeessa on tavoitteena parantaa verkkoviestinnän keinoin ajantasaisen tiedon saatavuutta geologisista luonnonvaroista. Aineskohtaiset vuosikatsaukset ja käyttötiedot on perinteisesti koottu GTK:ssa vuosittain ilmestyvään tutkimusraporttiin, jonka julkaisemista jatketaan hankkeessa. Osaa raportin aineistosta aletaan myös aktiivisesti päivittää GTK:n luonnonvarasivustoon http://www.gtk.fi/geologia/luonnonvarat/. Tämä mahdollistaa aineiston tarjoamisen mahdollisimman tuoreena. Lisäksi hankkeessa tehdään ja kehitetään mineraalisten luonnonvarojen kestävään käyttöön, materiaalivirtoihin ja elinkaariin liittyvää tutkimusta ja kehitetään ulkomaalaista tutkimusyhteistyötä kestävän käytön tutkimuksen jatkokehittelyn näkökulmasta.

Julkaisut:

 

Takaisin