Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Turvevarojen tilinpidon kehittäminen

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Harju Asta
Hankenumero: 2122000
Kesto: 1.1.2012 - 31.12.2015
Asiasanat: turve, varat, tilinpito, luonnonvarat, kestävä kehitys
Paikannimet: Suomi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Hanke on osa GTK:n luonnonvaratiedon tuottamisen, jakelun sekä niihin liittyvien tietopalvelujen kehittämistä. Hankeen päätavoite on tuottaa luonnonvaratietoa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän käyttöön. Hanke pyrkii vastaamaan olemassa olevaan tarpeeseen parantaa soiden ja turvemaiden tietopohjaa ja tietojärjestelmiä sekä kehittää turvetutkimuksen tiedonkeruun tuottaman tiedon jakelua. Hankkeessa tavoitellaan toimivaa, säännöllisesti päivittyvää sekä asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa verkkopohjaista karttapalvelua, jonka kautta jaetaan monipuolista ja laadukasta tietoa turvevaroista, niiden sijoittumisesta, käytettävyydestä ja riittävyydestä.

Julkaisut:

 

Takaisin