Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Pohjois-Suomen kallioperä-  ja malminetsintämallinnus

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Niiranen Tero
Hankenumero: 2141006
Kesto:

1.1.2014-31.12.2017

Asiasanat: kallioperä, kolmiulotteiset mallit, kallioperäkartat, metallimalmit, vihreäkivivyöhykkeet, Keski-Lapin alue
Paikannimet: Suomi, Lappi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Pohjois-Suomen kallioperä- ja malminetsintämallinnushanke on tutkimus ja kehityshanke jonka tarkoituksena on laventaa mallinnusosaamispohjaa PSY:ssä, tuottaa valikoiduilta kohteilta alueellisia ja kohteellisia visuaalisia 3D malleja sekä kehittää mallinnusta tukevia geofysiikan tulkintamenetelmiä. Hankkeen tavoitteena on visuaalisia 3D malleja hyväksikäyttäen tehdä tutkimusalueiden malmipotentiaalin tutkimusta tukevia numeerisia 2-4D malleja kuten esimerkiksi paleostressimallinnusta. Hanke käyttää pääasiassa jo olemassa olevia aineistoja. Hanke tukee ja toimii tiiviissä yhteistyössä PSY:n tiedonkeruuhankkeiden ”Pohjois-Suomen mineraalipotentiaali” ja ”Kriittiset Mineraalit” sekä GTK:n tutkimushankkeiden ”Fennoskandian kuoren kehitys ja metallogenia” ja ”Malmitutkimus” kanssa. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tukea kallioperän kehityksen tutkimusta ja edistää mineraalisten raaka-aineiden kartoitusta Pohjois-Suomessa.

Julkaisut:

 

Takaisin