Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Fennoskandian kallioperän kehitys ja metallogenia

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Lahtinen Raimo
Hankenumero: 2141014
Kesto: 01.01.2011 - 31.12.2016
Asiasanat: Fennoskandian kilpi, metallimalmit, potentiaaliset esiintymät, maankuori, metallogenia, mallit, prekambri
Paikannimet: Suomi, Fennoskandia
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) päämääränä on olla eurooppalainen huippuosaaja luonnonvarojen tutkimuksessa, jossa painopistealueena on kallioperän raaka-aineisiin liittyvä soveltava tutkimus. Mineraalivarat ja raaka-ainehuolto - vaikuttavuusalueeseen liittyvän toiminnan päämääränä on tuottaa kaivosalan tarvitsemaa tarkentuvaa ja monipuolistuvaa tietoaineistoa ja tulkintoja malmipotentiaalisilta alueilta sekä tunnistaa uusia malmipotentiaalisia vyöhykkeitä ja malmiaiheita teollisuuden jatkotutkimuksia varten. Hanke "Fennoscandian kallioperän kehitys ja metallogenia" tukee näitä päämääriä mallintamalla malmipotentiaalisten muodostumien syntyprosesseja sekä luomalla tarkentuvia Suomen ja Fennoskandian kallioperän kehitysmalleja. Näin edistetään GTK:n yhteiskunnallista ja alueellista vaikuttavuutta yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi ja alueiden kilpailukyvyn edistämiseksi. Hankkeen tuloksena ovat uudistetut Fennoskandian kehitys- ja metallogeeninen mallit, jotka julkaistaan raportteina ja julkaisuina. Osatuloksina syntyy Suomen metamorfinen karttataso hyödyntämään orogeenisten kultamalmien ja muiden metamorfogeenisten malmien etsintää. Laattarajojen ja kuorimittakaavaisten rakenteiden ja mineraalipotentiaalin tutkimus tukee mineraalipotentiaalisten vyöhykkeiden rajaamista sekä eri malmityyppien etsinnän kohdentamista.

Julkaisut:

1: Hölttä, Pentti; Karttunen, Petriikka 2011. Metamorphism as a function of depth in metasedimentary rocks of the Outokumpu Deep Drill Hole. In: Outokumpu Deep Drilling Project 2003-2010. Geological Survey of Finland. Special Paper 51. Espoo: Geological Survey of Finland, 47-62. [Kokoteksti] [149.00 KB]
2: Nironen, Mikko 2011. The Pyhäntaka formation, southern Finland : a sequence of metasandstones and metavolcanic rocks upon an intra-orogenic unconformity. Bulletin of the Geological Society of Finland 83 (1), 5-23.
3: Slabunov, A. I.; Hölttä, P.; Sharov, N. V.; Nesterova, N. S. 2011. 4-D model' formirovaniâ zemnoj kory Fennoskandinavskogo sita v arhee kak sintez sovremennyh geologiceskih dannyh. Summary: A 4-D framework of the Fennoscandian Shield Earth crust growth in Archean : synthesis of off the shelf geological data. In: Geologiâ Karelii ot arheâ do nasih dnej : Materialy dokladov Vserossijskoj konferencii, posvâsennoj 50-letiû Instituta geologii Karel'skogo naucnogo centra RAS, Petrozavodsk, 24-26 maâ 2011 goda = Geology of Karelia from the Archaean to the present : Proceedings of the All-Russian Conference convened to celebrate the 50th anniversary of the founding of the Institute of Geology, Karelian Research Centre, RAS, Petrozavodsk, 24-26 May, 2011. Petrozavodsk: Institut geologii KarNC RAN, 13-21.
4: Nironen, Mikko; Mänttäri, Irmeli 2012. Timing of accretion, intra-orogenic sedimentation and basin inversion in the Paleoproterozoic Svecofennian orogen : the Pyhäntaka area, southern Finland. Precambrian Research 192-195, 34-51.
5: Lahtinen, R. 2012. Main geological features of Fennoscandia. In: Mineral deposits and metallogeny of Fennoscandia. Geological Survey of Finland. Special Paper 53. Espoo: Geological Survey of Finland, 13-18. [Kokoteksti] [954.00 KB]
6: Lahtinen, R.; Hallberg, A.; Korsakova, M.; Sandstad, J. S.; Eilu, P. 2012. Main metallogenic events in Fennoscandia : summary. In: Mineral deposits and metallogeny of Fennoscandia. Geological Survey of Finland. Special Paper 53. Espoo: Geological Survey of Finland, 397-401. [Kokoteksti] [922.00 KB]
7: Kärkkäinen, Niilo; Lahtinen, Raimo; Pakkanen, Lassi 2012. Discovery and mineralogy of gold occurrence at Velkua, Southwestern Finland. In: Gold in Southern Finland : results of GTK studies 1998-2011. Geological Survey of Finland. Special Paper 52. Espoo: Geological Survey of Finland, 115-130. [Kokoteksti] [764.00 KB]
8: Lahtinen, Raimo 2012. Evolution of the bedrock of Finland : an overview. In: From the Earth's core to outer space. Lecture notes in Earth system sciences 137. Berlin: Springer, 47-59.
9: Lehtonen, Elina; Hölttä, Pentti; Halla, Jaana 2012. Muinaisia tulivuoria tutkimassa. Summary: Exploring ancient volcanoes. Geologi 64 (3), 85-87.
10: Nironen, Mikko; Lahtinen, Raimo 2012. Ultra-mature quartzites in southern Finland : was Baltica part of supercontinent Columbia during 1. 85 Ga?. In: Supercontinent symposium 2012, September 25-28, 2012, University of Helsinki, Finland : programme and abstracts. Espoo: Geological Survey of Finland, 91. [Kokoteksti] [923.00 KB]

Takaisin