Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Mineraaliset raaka-aineet Suomessa ja Fennoskandiassa

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Rasilainen Kalevi
Hankenumero: 2141015
Kesto:

2008-2018

Asiasanat: fosforimalmit, kromimalmit, kultamalmit, kuparimalmit, nikkelimalmit, platinamalmit, sinkkimalmit, titaanimalmit, vanadiinimalmit, fosfori, hopea, koboltti, kromi, kulta, kupari, molybdeeni, nikkeli, palladium, platina, sinkki, koboltti, titaani, vanadiini, löytämättömät varannot, arviointi, kvantitatiivinen analyysi, intruusiot, komatiitti, massiviset sulfidimalmit, orogeeniset kultamalmit, proterotsooinen, arkeeinen, Fennoskandian kilpi, metallogenia, metallimalmit, teollisuusmineraalit, kaivokset
Paikannimet: Suomi, Ruotsi, Norja, Venäjä, Kuola, Karjala, Fennoskandia
Yhteistyötahot: USGS, SGU, NGU, VSEGEI, SC Mineral, Venäjän tiedeakatemia, alan tutkimuskeskukset muissa maissa

Tiivistelmä:

Yhtenäinen selvitys tärkeiden mineraalisten raaka-aineiden esiintymisestä, tunnetuista varannoista ja malmipotentiaalista puuttui niin Suomen kuin koko Fennoskandiankin osalta. Tämä koski sekä EU:n v. 2011 määrittelemiä 14 kriittisiä raaka-ainetta että teollisuusmineraaleja. Systemaattisia kvantitatiivisia arvioita mahdollisesti olemassa olevien, vielä löytämättömien mineraalivarantojen suuruudesta ei ollut olemassa Suomesta eikä muualtakaan EU:n alueelta. Tällaista tietoa kuitenkin tarvitaan mm. luonnonvarojen hyödyntämisen ja maankäytön suunnittelussa. Vuonna 2014 päättyneet GTK:n hankkeet ”Suomen ja Fennoskandian mineraaliset raaka-aineet” (2141015) ja ”Luonnonvaratietopalvelun kehittäminen” (2121000) vastasivat jossain määrin näihin tarpeisiin. Uusia tarpeita on kuitenkin ilmennyt: EU päivitti kriittisten raaka-aineiden listan vuonna 2014, ja Suomessa on katsottu tärkeäksi laajentaa löytymättömien raaka-ainevarojen arviointityötä sekä jatkaa luonnonvarojen hyödyntämisestä raportointia. Hanke ”Mineraaliset raaka-aineet Suomessa ja Fennoskandiassa” kerää, tuottaa ja julkaisee tietoa kallioperän raaka-ainevarojen esiintymisestä ja potentiaalista Suomen ja Fennoskandian alueella sekä niiden tuotannosta Suomessa.

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen "Mineraaliset raaka-aineet Suomessa ja Fennoskandiassa" tavoitteena on kerätä, tuottaa ja julkaista tietoa tärkeiden kallioperän raaka-ainevarojen esiintymisestä ja potentiaalista Suomen ja Fennoskandian alueella sekä niiden tuotannosta Suomessa. Hankkeen toiminta jakautuu kolmeen osaan: 1) Suomen löytämättömien mineraalivarantojen arviointi, 2) tiedon tuottaminen geologisten luonnonvarojen hyödyntämisestä Suomessa ja 3) tiedon tuottaminen metallisten malmien ja teollisuusmineraalien sekä erityisesti EU:n määrittelemien kriittisten raaka-aineiden esiintymisestä koko Fennoskandian kilven alueella. Hankkeen toiminnan vaikuttavuustavoitteena on edistää luonnonvarojen ja maankäytön suunnittelua kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, luoda edellytyksiä malminetsinnän ja kaivosteollisuuden jatkumiselle ja kehittymiselle Suomessa ja koko Fennoskandiassa, sekä syventää olemassa olevaa ja luoda uutta osaamista löytämättömien mineraalivarantojen arviointiin GTK:ssa.

Hankkeen tulokset:

Hankkeen keskeiset tulokset ovat 1) metallikohtaiset, malmityyppikohtaiset ja aluekohtaiset varantoarviot platinametaalien, nikkelin, kuparin, sinkin, kullan, ferrometallien (kromi, rauta, titaani, vanadiini), fosforin ja harvinaisten maametallien (REE) löytämättömistä varannoista Suomessa, 2) yhteenvetoraportti Suomen löytämättömistä mineraalivarannoista, 3) ajantasainen raportointi Suomen geologisten luonnonvarojen hyödyntämisestä, 4) Fennoskandian metallogeenisten vyöhykkeiden uudelleenarviointi Fennoscandian Geodata Framework (FGF) -aineiston avulla ja päivitettyjen metallogeenisten vyöhykkeiden yhdistäminen uuteen FGF-karttatietokantaan, 5) Fennoskandian malmiesiintymätietokannan laajennus, 6) teollisuusmineraalitiedon julkaisu Fennoskandian alueelta tietokantamuodossa, ja mikäli relevanttia tietoa saadaan, 7) antropogeenisten metalli- ja mineraaliesiintymien tietokanta Fennoskandian alueelta.

Hankkeen vaikuttavuus:

Hankkeen yleiset tavoitteet ovat 1) luoda edellytyksiä malminetsinnän ja kaivosteollisuuden jatkumiselle ja kehittymiselle Fennoskandiassa ja erityisesti Suomessa, 2) edistää luonnonvarojen ja maankäytön suunnittelua sekä ympäristösuunnittelua kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja 3) luoda GTK:ssa uutta osaamista löytämättömien mineraalivarantojen arviointiin.

Julkaisut:

Billström, K., Eilu, P., Martinsson, O., Niiranen, T., Broman, C., Weihed, P., Wanhainen, C. & Ojala, J. 2010. IOCG and Related Mineral Deposits of the Northern Fennoscandian Shield. In: Porter, T. (ed.) Hydrothermal Iron Oxide-Copper-Gold & Related Deposits: A Global Perspective, vol. 4. Advances in the Understanding of IOCG deposits. PGC Publishing, Adelaide. 367–400.
Cassard, D., Betrrand, G., Angel, J.-M., Aatos, S., Eilu, P., Pelleter, E., Tornos, F., Arvanitidis, N., Ballas, D., Billa, M., Christidis, C., Dimitrova, D., Filipe, A., Gloaguen, E., Gouin, J., Gazea, E., Eliopoulos, D., Inverno, C., Karinen, T., Lintinen, P., Mäki, T., Marantos, I., Matos, J., Michael, C., Mladenova, V., Navas, J., Neidbal, M., Perantonis, G., Picot, J.-C., Pyra, J., Santana, H., Serafimovski, T., Strzelecki, M., Tasev, G., Tudor, G., Kauniskangas, E., Meliani, M., Serrano, J.-J., Strengell, J. & Maldan, F. 2013 Europe-wide mineral deposit database. ProMine project. Online at: http://ptrarc.gtk.fi/ProMine/default.aspx.
Eilu, P. 2011. Metallic mineral resources of Fennoscandia. Geological Survey of Finland, Special Paper 49, 13−21.
Eilu, P. (ed.) 2012. Mineral deposits and metallogeny of Fennoscandia. Geological Survey of Finland, Special Paper 53, 401 p.
Eilu. P. 2012. Gold mineralisation in southwestern Finland. Geological Survey of Finland, Special Paper 52, 11–22.
Eilu, P. 2012. Haveri copper-gold deposit: genetic considerations. Geological Survey of Finland, Special Paper 52, 255–266.
Eilu, P. & Lahtinen, R. 2013. Fennoscandian metallogeny and supercontinent cycles. In: Johnsson et al. (eds.) Mineral deposit research for a high-tech world. Proceedings of the 12th Biennial SGA Meeting, 12–15 August 2013, Uppsala, Sweden, ISBN 978-91-7403-207-9, 1630–1634.
Eilu, P. & Pankka, H. 2009. FINGOLD – A public database on gold deposits in Finland. Version 1.0. Geological Survey of Finland, Digital Data Products 4. Optical disc (CD-ROM).
Eilu, P. & Västi, K. 2009. FINZINC – A public database on zinc deposits in Finland. Version 1.0. Geological Survey of Finland, Digital Data Products 7. Optical disc (CD-ROM).
Eilu, P., Bergman, T., Bjerkgård, T., Feoktistov, V., Hallberg, A., Ihlen, P.M., Korneliussen, A., Korsakova. M., Krasotkin, S., Muradymov, G., Nurmi, P.A., Often, M., Perdahl, J-A., Philippov, N., Sandstad, J.S., Stromov, V. & Tontti, M. (comp.) 2009. Metallogenic Map of the Fennoscandian Shield, 1:2,000,000. Geological Survey of Finland, Geological Survey of Norway, Geological Survey of Sweden, The Federal Agency of Use of Mineral Resources of the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation.
Eilu P., Rasilainen K., Halkoaho T., Huovinen, I., Kärkkäinen N., Kontoniemi O., Lepistö, K., Niiranen T., Sorjonen-Ward P. 2015. Quantitative assessment of undiscovered resources in orogenic gold deposits in Finland. Gelogical Survey of Finland, Report of Investigation 216. (online only) Available online at: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_216.pdf.
Eilu, P., Bergman, T., Bjerkgård, T., Feoktistov, V., Hallberg, A., Korsakova. M., Krasotkin, S., Litvinenko, V., Lampio, E., Litvinenko, V., Nurmi, P.A., Often, M., Philippov, N., Sandstad, J.S., Voythekhovsky, Y.L. (comp.) 2013. Metallic Mineral Deposit Map of the Fennoscandian Shield, 1:2,000,000. Revised edition. Geological Survey of Finland, Geological Survey of Norway, Geological Survey of Sweden, The Federal Agency of Use of Mineral Resources of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation.
Eilu, P., Hallberg, A., Bergman, T., Bjerkgård, T., Korsakova, M., Krasotkin, S., Lampio, E., Litvinenko, V., Philippov, N., Sandstad, J.S. 2008–2015. Fennoscandian Ore Deposit Database. Annual updates. Online at http://en.gtk.fi/informationservices/databases/fodd/index.html.
Gautneb, H., Ahtola, T., Lintinen, P., Bergman, T., Gonzalez, J., Hallberg, A., Litvinenko, V., Shchiptsov, V., Voytekhovsky, Y.L. (comp.) 2013. Industrial Mineral Deposit Map of the Fennoscandian Shield 1:2.000.000. Geological Survey of Norway; Geological Survey of Finland; Geological Survey of Sweden; SC Mineral; Institute of Geology, Karelian Research Centre, RAS; Geological Institute of the Kola Science Centre, RAS.
Nurmi, P.A. & Eilu, P. 2012. Metallic mineral resources in Finland and Fennoscandia : a major European raw-materials source for the future. In: From the Earth's core to outer space. Lecture notes in Earth system sciences 137. Berlin: Springer, 81–101.
Rasilainen, K., Eilu, P., Halkoaho, T., Iljina, M. & Karinen, T. 2010. Quantitative mineral resource assessment of undiscoered PGE resources in Finland. Ore Geology Reviews 38, 270–287.
Rasilainen K., Eilu P., Halkoaho T., Iljina M. & Karinen T. 2010. Quantitative mineral resource assessment of nickel, copper, platinum, palladium and gold in undiscovered PGE deposits in mafic-ultramafic layered intrusions in Finland. Geological Survey of Finland, Report of Investigations 180. 300 p. (online only) Available at: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_180.pdf.
Rasilainen, K., Eilu, P., Äikäs, O., Halkoaho, T., Heino, T., Iljina, M., Juopperi, H., Kontinen, A., Kärkkäinen, N., Makkonen, H., Manninen, T., Pietikäinen, K., Räsänen, J., Tiainen, M., Tontti, M. & Törmänen, T. 2012. Quantitative mineral resource assessment of nickel, copper and cobalt in undiscovered Ni-Cu deposits in Finland. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 194, 521 p. (online only) Available online at: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_194.pdf.
Rasilainen, K., Eilu, P., Halkoaho, T., Karvinen, A., Kontinen, A., Kousa, J., Lauri, L., Luukas, J., Niiranen, T., Nikander, J., Sipilä, P., Sorjonen-Ward, P., Tiainen, M., Törmänen, T. & Västi, K. 2014. Quantitative assessment of undiscovered resources in volcanogenic massive sulphide deposits, porphyry copper deposits and Outokumpu-type deposits in Finland. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 208. 393 p. (online only) Available online at: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_208.pdf.
Weihed, P., Eilu, P., Larsen, R.B., Stendal, H. & Tontti, M. 2008. Metallic mineral deposits in the Nordic countries. Episodes 31, 125–132.

Takaisin